Подписаться
Ельвіра Герасимова
Ельвіра Герасимова
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічні знання у дискурсі становлення глобалізованого світу: соціально-філософський аналіз
ЕМ Герасимова
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
492009
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
382021
Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів: навч. посіб
ЕМ Герасимова, НЄ Доній, ОВ Тополь
Чернігів: ЧНТУ, 2021
132021
Технологічна реальність масових комунікацій як ресурсна можливість розвитку освіти постмодерну
ЕМ Герасимова
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 10-15, 2015
112015
Економiчне знання у дискурсi становлення глобалiзованого свiту: соцiально-фiлософський аналiз
ЕМ Герасимова
112008
Філософія загальнокультурного контексту постмодерністської концепції освіти
Е Герасимова
Вища освіта України, 42-48, 2007
82007
Соціальна девіталізація особистості в глобалізованому світі: філософська концептуалізація
НЄ Доній
62015
Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин
ДВ Касьянов
62010
Майбутнє свідомості людини в умовах домінування віртуальної реальності
Е Герасимова
Вища освіта України, 107-112, 2003
62003
Доктрина реалізації свободи в демократичному суспільстві: ідеал і реальність
ЕМ Герасимова
Proceedings of the National Aviation University Series Philosophy Cultural …, 2020
32020
Лінгвістичні основи соціокультурних принципів економічної взаємодії в глобальній системі координат
ЕМ Герасимова
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, 17-26, 2016
32016
Ціннісний характер інформаційних процесів у соціально-економічній сфері постіндустріального суспільства
ЕМ Герасимова
Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія, 180-185, 2008
32008
Ментальність у структурі цінностей і цілей економічного знання
ЕМ Герасимова
Мультиверсум. Філософський альманах, 2007
32007
Траєкторія соціально-економічних трансформацій у сучасній концепції суспільних перетворень
ЕМ Герасимова
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 6-9, 2017
22017
Інформаційно-комунікаційні технології: проблематика особистісного самовираження та самореалізації
ЕМ Герасимова
ВІР УАН, 2011
22011
Соціальний простір сучасного капіталу знань: українські реалії
ЕМ Герасимова, МА Лукашук
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Ринкові засади соціального захисту як проблематика економічної справедливості
ЕМ Герасимова
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, 66-72, 2015
12015
Статус економіко-антропологічних досліджень в системі соціально-філософського знання
ЕМ Герасимова
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
12008
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗДО
КД Малафєєва, ЕМ Герасимова
Абрамян КН, 173, 2021
2021
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗДО ЗАСОБАМИ ІГРОАОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА Кващенко, ЕМ Герасимова
Абрамян КН, 128, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20