Лазарєва Світлана
Лазарєва Світлана
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник
СФ Лазарєва
К.: КНЕУ 667, 126, 2002
632002
Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник
СФ Лазарєва
К.: КНЕУ 667, 126, 2002
632002
Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій
СФ Лазарєва, РЛ Ус
Формування ринкових відносин в Україні, 117-125, 2012
142012
Сучасні методи аудиту інформаційних технологій
СФ Лазарєва, РЛ Ус
Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво, 29-35, 2011
122011
Інформаційний менеджмент: наука про інформаційні процеси та управління ними, перспективи його розвитку
ВК Галіцин, СФ Лазарєва
Моделювання та інформаційні системи в економіці.—К.: КНЕУ, 5-29, 2006
112006
Основні положення концепції та напрями інформатизації суспільства
СП Куценко, СФ Лазарєва, ГВ Жаворонкова
Міжвідомчий науковий збірник «Машинна обробка інформації».–Вип 56, 5-20, 1994
41994
Формирование цен на информационные и программные продукты в системах обработки данных
СП Куценко, СФ Лазарєва, ИИ Матиенко
Межвуз. научный сборн." Машинная обработка информации, 80-86, 1993
41993
Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания
ВК Галицин, МИ Кутер, СП Куценко
Общество с ограниченной ответственностью Издательство Научтехлитиздат, 1991
41991
Управління ризиками ІТ–проектів в Україні в сучасних умовах
СФ Лазарєва, МА Ткаченко
Формування ринкових відносин в Україні, 169-174, 2015
22015
Інформаційна логістика як складова інформаційного менеджменту/Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць
СФ Лазарева
Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 114-115, 2005
22005
ІТ-аудит як інструмент з арсеналу антикризових заходів підприємства
СФ Лазарєва, СФ Лазарева, РЛ Ус, РЛ Ус
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
МОНІТОРИГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ІТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
ВК Галіцин, СФ Лазарєва
Збірник наукових праць, 2008
12008
Становлення та розвиток інформаційного менеджменту як прикладної наукової дисципліни
СФ Лазарєва, СФ Лазарева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
12005
Міжпредметні зв’язки як запорука підвищення якості навчального процесу
СФ Лазарєва, СФ Лазарева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Підприємницька освіта як ключ до успіху
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, АВ Василик, АВ Василик, ...
ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016
2016
Лекція як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів науково-дослідного університету
СФ Лазарєва, СФ Лазарева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Проблеми та шляхи удосконалення подачі теоретичного матеріалу з інформаційного менеджменту
СФ Лазарєва
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
2012
Особливості та шляхи удосконалення поточного оцінювання знань студентів з базових дисциплін магістерської програми «Інформаційний менеджмент»
СФ Лазарєва, СФ Лазарева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
Концепція розвитку інноваційних технологій навчання у формуванні та підготовці фахівців з економічної кібернетики
ОД Шарапов, АД Шарапов, ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
2009
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ВК Галіцин, СФ Лазарєва
Збірник наукових праць, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20