Галина Дутка | Halyna Dutka
Галина Дутка | Halyna Dutka
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування гуртових (оптових) ринків в контексті створення інфраструктури аграрного ринку України
ПМ Музика, РС Федишин, СІ Баран, ГІ Дутка
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 171-179, 2011
62011
Modeling the effect of different dose of selenium additives in compound feed on the efficiency of broiler chicken growth
OI Sobolev, DV Lisohurska, PV Pyvovar, PP Topolnytskyi, BV Gutyj, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (2), 292-299, 2021
32021
Агропромисловий комплекс як основа сільського господарства україни
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Regional peculiarities and tendencies of entrepreneurship development in agriculture
I Smolynets, I Olenych, H Dutka, I Voronyj, R Seniv
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Теоретична сутність процесу соціальної сфери розвитку сільських територій
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
THEORETICAL SENCE OF SOCIAL SPHERE PROCESS DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
DEVELOPMENT THE HUMAN POTENTIAL OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF PENETRATING IN GLOBAL PROCESS
PM Muzyka, DO Solomonko, GI Dutka
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Аналіз суспільно-політичної діяльності недержавних організацій в україні
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Інституціональні засади формування громадянського суспільства
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Розвиток людського потенціалу України в контексті входження у світовий глобальний процес
ПМ Музика, ДО Соломонко, ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Development the human potential of Ukraine in the context of penetrating in global process
ПМ Музика, ДО Соломонко, ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Розвиток недержавних організацій на селі та в аграрному секторі: досвід Львівської області та Польщі
ДГІ Музика П.М.
Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького 12 (1(43)), 30-36, 2010
2010
Розвиток недержавних організацій в україні
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Development NGOs in Ukraine
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Сільськогосподарське дорадництво у Львівській області: соціологічні аспекти та перспективи розвитку
ПМ Музика, ГІ Дутка, ІЯ Мудрий
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Інноваційні пропозиції Львівської Аграрної Палати (ЛАП) до програми розвитку села Львівщини (сільських територій) на період до 2015 року
ФГІКХРБЗВЗМВ музика П.М.
Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького 11 (1(40)), 177-184, 2009
2009
Аналіз соціального розвитку сільських територій Львівщини
ПМ Музика, ГІ Фок
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
Інноваційний розвиток та сучасний стан управління АПК в ринкових умовах
ГІ Дутка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18