Валентина Іванівна Бондарчук; Bondarchuk Valentyna; Бондарчук Валентина Ивановна
Валентина Іванівна Бондарчук; Bondarchuk Valentyna; Бондарчук Валентина Ивановна
Асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
GUMORAL CHANGES IN BLOOD OF RESEARCHED ANIMALS IN THE GYPEREGIC TYPE OF INFLAMMATORY REACTION UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL GASTRODUODENITY
VI Bondarchuk
Ternopil National Medical University, 2019
12019
Моніторинг стану здоров’я за функціональними показниками за допомогою сенсорів у реабілітаційній медицині: систематичний огляд
ВП Марценюк, ІВ Качур, АС Сверстюк, ВІ Бондарчук, ЮВ Завіднюк, ...
Вісник наукових досліджень, 5-12, 2019
12019
Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів із діагностичною метою у клінічній медицині
ВП Марценюк, ОМ Мочульська, ОР Боярчук, ГА Павлишин, ...
Вісник наукових досліджень, 15-22, 2019
12019
БІБЛІОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП
ДВ Попович, ВІ Бондарчук, ОВ Вайда
The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and …, 2020
2020
Особливості формування поруватої структури стопів Zr–Ti–Nb під час їх синтезу із сумішей гідрованих порошків
ДВ Оришич, ОМ Івасишин, ПЄ Марковський, ДГ Саввакін, ОО Стасюк, ...
Metallofiz. Noveishie Tekhnol 42 (12), 1681-1700, 2020
2020
The need for social support for patients suffering from brain tumour
J Celej-Szuster, M Polit, E Przychodzka, K Piasecka, K Turowski, ...
Journal of Education, Health and Sport 9 (12), 110-115, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН «ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ (ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ …
VI Bondarchuk, AV Bai, KV Myndziv, OV Vayda
2019
FEATURES OF APPLICATION OF TECHNICAL MEANS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS ON DISCIPLINES:“BASES OF PRACTICAL ACTIVITY IN PHYSICAL REHABILITATION (INTRODUCTION TO THE …
VI Bondarchuk, AV Bai, KV Myndziv, OV Vayda
Ternopil State Medical University, 2019
2019
MODERN TRENDS, DETERMINANTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL AND HEALTH-IMPROVEMENT TOURISM IN UKRAINE
OM Mochulska, AH Shulhai, OA Oshlianska, VI Bondarchuk, ...
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2019
2019
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО SPA-ТА WELLNESS-ТУРИЗМУ В СВІТІ
OM Mochulska, AH Shulhai, OA Oshlianska, VI Bondarchuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 56-61, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЯК НАСЛІДОК ДИСФУНКЦІЇ ГРУДИНО-ЧЕРЕВНОЇ ДІАФРАГМИ З ПОРУШЕННЯМ БІОМЕХАНІКИ ДИХАННЯ
ВІ Бондарчук, ВБ Коваль
BBK 83, 164, 2019
2019
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРІВ У РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД
VP Martsenyuk, IV Kachur, AS Sverstyuk, VI Bondarchuk, YV Zavidnyuk, ...
2019
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ І ЗАСТОСУВАННЯ БІОСЕНСОРІВ ТА ІМУНОСЕНСОРІВ ІЗ ДІАГНОСТИЧНОЮ МЕТОЮ У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ
VP Martsenyuk, OM Mochulska, OR Boyarchuk, HA Pavlyshyn, ...
2019
HEALTH MONITORING BY FUNCTIONAL INDICATORS WITH SENSORS ASSISTANCE IN REHABILITATION MEDICINE: SYSTEMATIC REVIEW
VP Martsenyuk, IV Kachur, AS Sverstyuk, VI Bondarchuk, YV Zavidnyuk, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF BIOSENSORS AND IMMUNOSENSORS WITH DIAGNOSTIC GOALS IN CLINICAL MEDICINE
VP Martsenyuk, OM Mochulska, OR Boyarchuk, HA Pavlyshyn, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY OF WOMAN STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF STUDIES AT І. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
DV Popovych, OO Sopel, VI Bondarchuk, MM Diachenko
Тернопільський державний медичний університет, 2019
2019
Особливості застосування технічних засобів у навчальному процесі студентів з дисциплін Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (вступ до спеціальності …
ВІ Бондарчук, АВ Бай, КВ Миндзів, ОВ Вайда
Медична освіта, 6-13, 2019
2019
ГУМОРАЛЬНІ ЗМІНИ У КРОВІ ДОСЛІДЖУВАНИХ ТВАРИН ПРИ ГІПЕРЕРГІЧНОМУ ТИПІ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ
VI Bondarchuk
Medical and Clinical Chemistry, 141-145, 2018
2018
Аналіз фізичної активності студенток першого року навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ДВ Попович, ОМ Сопель, ВІ Бондарчук, ММ Дяченко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 123-127, 2018
2018
Morphometric characteristic of the mucous membrane of the oral cavity and change of humoral immunity under the influence of various types of inflammatory reaction in conditions …
VІ Bondarchuk
Ternopil National Medical University, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20