Юлія Анатоліївна Ткаченко (Yuliia Tkachenko, Юлия Ткаченко)
Юлія Анатоліївна Ткаченко (Yuliia Tkachenko, Юлия Ткаченко)
Аспірант, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 9 класі
ЮА Ткаченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2019
12019
Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій
ЮА Ткаченко, ІО Мороз
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2017
12017
Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті
СП Величко, ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Стратегические приоритеты изучения нанофизики и нанотехнологий, как фактора экономического развития
ЮА Ткаченко, ИА Мороз, АД Стадник
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного …, 2016
1*2016
Готовність майбутнього вчителя фізики до формування в учнів знань про нанотехнології
С Величко, В Іваній, І Мороз, Ю Ткаченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-14, 2016
12016
Місце основ нанотехнологій у Новій українській школі
ЮА Ткаченко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій
ІО Мороз, ЮА Ткаченко
Чернігів, 2017
2017
Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання основ нанонаук у шкільній освіті
ІО Мороз, ЮА Ткаченко, ЯР Балабан, ОД Стадник
2017
Нанообразование–приоритетное направление в системе підготовки кадров
ІО Мороз, ЮА Ткаченко, ЯР Балабан, ОД Стадник
2017
Швидкість світла як константа зв’язку між оптикою, електрикою і магнетизмом
ІО Мороз, ЮА Ткаченко, ЯР Балабан, ВС Іваній
2017
Проектно-орієнтований підхід у навчанні учнів основам нанотехнологій у курсі фізики старшої школи
ЮА Ткаченко, НІ Берус
Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання …, 2017
2017
Шляхи організації навчання учнів основ нанотехнологій в умовах загальноосвітньої школи
ЮА Ткаченко, МО Титаренко
Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання …, 2017
2017
Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання основ нанонаук у шкільній освіті
ЮА Ткаченко, ІО Мороз, ОД Стадник, ЯР Балабан
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 262 - 273, 2017
2017
Нанообразование – приоритетное направление в системе подготовки кадров
ЮА Ткаченко, ИА Мороз, АД Стадник, ЯР Балабан
Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce: zborník …, 2017
2017
Проблема плагіату в епоху інформаційних технологій
ЮА Ткаченко
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів …, 2017
2017
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ УЧНІВ ОСНОВАМ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
НІ Берус, ЮА Ткаченко
ББК 22я43 М 34, 8, 2017
2017
ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
МО Титаренко, ЮА Ткаченко
ББК 22я43 М 34, 71, 2017
2017
ШВИДКІСТЬ СВІТЛА ЯК КОНСТАНТА ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОПТИКОЮ, ЕЛЕКТРИКОЮ І МАГНЕТИЗМОМ
Я БАЛАБАН, В ІВАНІЙ, І МОРОЗ, Ю ТКАЧЕНКО
ББК74. 580, 40, 2017
2017
Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті
ЮА Ткаченко, ІО Мороз, ВС Іваній, ЮА Ткаченко, СП Величко, ...
КДПУ ім. В. Винниченка, 2016
2016
Нанотехнології як рушійна сила оновлення змісту та методів навчання фізики
ЮА Ткаченко
Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia STAV, PROBLEMY A PERSPECTIVY …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20