Follow
Анатолій Савченко
Анатолій Савченко
Vasyl' Stus Donetsk National University / ДонНУ імені Василя Стуса
Verified email at donnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційно-аналітична система за результатами акредитацій НАЗЯВО
АА Савченко, ВВ Бобошко, СД Штовба
Прикладні інформаційні технології, 85-88, 2021
2021
Програмна система для автоматизації верстання вебсайту з навчальним контентом
АА Савченко
Архів кваліфікаційних робіт, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2