Світлана Юріївна Нестерова/ S.Y. Nesterova
Світлана Юріївна Нестерова/ S.Y. Nesterova
доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, Вінницький
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The maximum oxygen consumption and body structure component of women at first period of mature age with a different somatotypes
НВГСЮН В.М. Мірошниченко, С.В. Сальникова, О.Ю. Брезденюк, А.С. Сулима, В ...
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
10*2018
Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years
АСССЮН Ю.М. Фурман., В.В. Головкіна, С.В. Сальникова, О.Ю. Брезденюк, А.П ...
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2018
8*2018
Адаптація організму молоді 18-20 років до фізичних навантажень аеробного та анаеробного спрямування в умовах різної метеоситуації
С Нестерова
62007
Адаптація студентів Подільського регіону 17-21 року до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення
ЮМ Фурман, МО Зуграва, ОЮ Брезденюк, АС Сулима, СЮ Нестерова
Український журнал медицини, біології та спорту 3 (3), 235-242, 2018
52018
Adaptation of the Podil’s’ ky Region Students Aged 17-21 to Physical Work in the Aerobic and Anaerobic Modes of Power Supply
YM Furman, MO Zuhrava, OY Brezdeniuk, AS Sulyma, SY Nesterova
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó, 241, 2018
42018
«Валеологія і основи медичних знань: тексти лекцій (частина ІІ)»Навчально-методичне видання для студентів факультету фізичного виховання і спорту Вінницький державний …
СЮ Нестерова
42017
Валеологія і основи медичних знань: тексти лекцій (частина І)»Навчально-методичне видання для студентів інституту фізичного виховання і спорту Вінницький державний педагогічний …
СЮ Нестерова
42014
Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом
В Мірошніченко, С Нестерова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
32012
Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом
В Мірошніченко, С Нестерова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
32012
Вплив занять рекреаційною руховою активністю на фізичну працездатність студентів
СЮ Нестерова, АП Корольчук, ІІ Мацейко
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура.-Івано-Франківськ, 133-139, 2017
2*2017
Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами
С Нестерова, І Мацейко
Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки, 2015
22015
Technologies of selection, orientation and preparation of athletes in the group exercises of the rhythmic gymnastics
YYSN I. Syvash, M. Balazh, O. Yurchenko, Y. Shcherbashyn, D. Khurtyk, V ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES), pp 281 - 286, 2019
12019
Індивідуалізація оцінки розвитку рухових якостей юних борців на основі соматотипування
O Bekas, Y Palamarchuk, S Nesterova, A Sulyma
Physical education, sport and health culture in modern society, 135-142, 2018
12018
Оцінка стану здоров'я студенток Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за рівнем аеробної продуктивності
С Нестерова, І Мацейко
Фізична культура, спорт і здоров'я нації, 2017
12017
Динаміка соматичного здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
С Нестерова, І Мацейко, А Корольчук
Фізична культура, спорт та здоров’я нації (збірник наукових праць)., 525-529, 2016
1*2016
Динаміка соматичного здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
І Мацейко, А Корольчук, С Нестерова
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 525-529, 2016
12016
Особливості аеробних та анаеробних процесів енергозабезпечення осіб постпубертатного періоду онтогенезу в умовах різної метеоситуації
Ю Фурман, С Нестерова
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 82-84, 2009
12009
Показники фізичного розвитку дітей віком 3-6 років
А Сулима, О Бекас, С Нестерова, О Сулима
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, 85-89, 2020
2020
Особливості підвищення рівня фізичного стану хворих з артеріальною гіпертензією на санаторному етапі реабілітації
А Корольчук, А Сулима, С Нестерова, Ю Луць
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 148-154, 2020
2020
Гігієна з основами екології. Практикум
ІІ Мацейко, АА Корольчук, СЮ Нестерова
ВДПУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20