Світлана Юріївна Нестерова/ S.Y. Nesterova
Світлана Юріївна Нестерова/ S.Y. Nesterova
доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, Вінницький
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The maximum oxygen consumption and body structure component of women at first period of mature age with a different somatotypes
НВГСЮН В.М. Мірошниченко, С.В. Сальникова, О.Ю. Брезденюк, А.С. Сулима, В ...
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
10*2018
Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years
АСССЮН Ю.М. Фурман., В.В. Головкіна, С.В. Сальникова, О.Ю. Брезденюк, А.П ...
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2018
9*2018
Адаптація організму молоді 18-20 років до фізичних навантажень аеробного та анаеробного спрямування в умовах різної метеоситуації
С Нестерова
62007
Адаптація студентів Подільського регіону 17-21 року до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення
ЮМ Фурман, МО Зуграва, ОЮ Брезденюк, АС Сулима, СЮ Нестерова
Український журнал медицини, біології та спорту 3 (3), 235-242, 2018
52018
Adaptation of the Podil’s’ ky Region Students Aged 17-21 to Physical Work in the Aerobic and Anaerobic Modes of Power Supply
YM Furman, MO Zuhrava, OY Brezdeniuk, AS Sulyma, SY Nesterova
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó, 241, 2018
42018
«Валеологія і основи медичних знань: тексти лекцій (частина ІІ)»Навчально-методичне видання для студентів факультету фізичного виховання і спорту Вінницький державний …
СЮ Нестерова
42017
Валеологія і основи медичних знань: тексти лекцій (частина І)»Навчально-методичне видання для студентів інституту фізичного виховання і спорту Вінницький державний педагогічний …
СЮ Нестерова
42014
Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами
С Нестерова, І Мацейко
Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки, 2015
32015
Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом
В Мірошніченко, С Нестерова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
32012
Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом
В Мірошніченко, С Нестерова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
32012
Вплив занять рекреаційною руховою активністю на фізичну працездатність студентів
СЮ Нестерова, АП Корольчук, ІІ Мацейко
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура.-Івано-Франківськ, 133-139, 2017
2*2017
Technologies of selection, orientation and preparation of athletes in the group exercises of the rhythmic gymnastics
YYSN I. Syvash, M. Balazh, O. Yurchenko, Y. Shcherbashyn, D. Khurtyk, V ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES), pp 281 - 286, 2019
12019
Індивідуалізація оцінки розвитку рухових якостей юних борців на основі соматотипування
O Bekas, Y Palamarchuk, S Nesterova, A Sulyma
Physical education, sport and health culture in modern society, 135-142, 2018
12018
Оцінка стану здоров'я студенток Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за рівнем аеробної продуктивності
С Нестерова, І Мацейко
Фізична культура, спорт і здоров'я нації, 2017
12017
Динаміка соматичного здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
С Нестерова, І Мацейко, А Корольчук
Фізична культура, спорт та здоров’я нації (збірник наукових праць)., 525-529, 2016
1*2016
Динаміка соматичного здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
І Мацейко, А Корольчук, С Нестерова
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 525-529, 2016
12016
Особливості аеробних та анаеробних процесів енергозабезпечення осіб постпубертатного періоду онтогенезу в умовах різної метеоситуації
Ю Фурман, С Нестерова
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 82-84, 2009
12009
Показники фізичного розвитку дітей віком 3-6 років
А Сулима, О Бекас, С Нестерова, О Сулима
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, 85-89, 2020
2020
Особливості підвищення рівня фізичного стану хворих з артеріальною гіпертензією на санаторному етапі реабілітації
А Корольчук, А Сулима, С Нестерова, Ю Луць
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 148-154, 2020
2020
Гігієна з основами екології. Практикум
ІІ Мацейко, АА Корольчук, СЮ Нестерова
ВДПУ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20