Надія Болюбаш
Надія Болюбаш
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
ФАКТОРИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE
НМ Болюбаш
Інформаційні технології і засоби навчання 17 (3), 2010
65*2010
Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів
НМ Болюбаш
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
652009
Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій
НМ Болюбаш
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти, 2011
412011
Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів
NМ Boliubash
Інформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 2009
222009
Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle
НМ Болюбаш
Наукові праці. Педагогіка 136 (123), 2010
142010
Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційної форми навчання
НМ Болюбаш
Наукові праці: Науково-методичний журнал 71 (58), 65-70, 2006, 0
11
Організаційно-методичні аспекти навчання на базі інформаційного середовища Moodle
НМ Болюбаш
Наукові праці. Сер.: Педагогіка 199 (187), 55-60, 2012
82012
Теоретичні засади формування компетентності майбутніх економістів
НМ Болюбаш
Наукові праці: наук.-метод. журнал. Педагогіка.–Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П …, 2009
82009
Створення тестів для інформаційно-освітньої системи на базі електронної платформи Moodle: Навчальний посібник
НМ Болюбаш
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008
82008
Педагогічне тестування в системі LMS Moodle
NM Boliubash
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 116-127, 2017
3*2017
Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах
НМ Болюбаш
Наукові праці. Державне управління 194 (182), 2012
32012
Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій
НМ Болюбаш
Наука і освіта: науково-практичний журнал.–Одеса: Півд. наук. Центр АПН України, 2009
22009
Інформаційна підтримка моніторингу професійного становлення студентів університету засобами сучасних інформаційних технологій
НМ Болюбаш
Наукові праці Педагогіка 291 (279), 2017
12017
Проблема формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій у педагогічній теорії та практиці
НМ Болюбаш
Наукові праці. Педагогіка 199 (187), 2012
12012
Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців
НМ Болюбаш, ВМ Ємельянов
Наукові праці. Державне управління 202 (190), 116-120, 2012
12012
Організація самостійної роботи студентів: навчальний посібник
НМ Болюбаш, ГВ Коваль
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
12009
Формування педагогічної компетентності магістрантів ІТ-спеціальностей засобами освітніх інформаційних технологій
NM Boliubash
Information Technologies and Learning Tools 71 (3), 70-91, 2019
2019
Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті: сучасний стан та перспективи розвитку
НМ Болюбаш
Наукові праці Педагогіка 313 (301), 20-24, 2018
2018
Освітнє інформаційне середовище як засіб інтенсифікації навчального процесу у вищому навчальному закладі
НМ Болюбаш
Наукові праці Педагогіка 311 (299), 29-33, 2018
2018
Визначення критеріїв та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу
НМ Болюбаш
Наукові праці. Педагогіка 270 (258), 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20