Надія Болюбаш
Надія Болюбаш
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фактори та умови формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інформаційного середовища Moodle
НМ Болюбаш
Інформаційні технології і засоби навчання 17 (3), 2010
76*2010
Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів
НМ Болюбаш
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2009
762009
Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій
НМ Болюбаш
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти, 2011
472011
Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів
NМ Boliubash
Інформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 2009
282009
Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle
НМ Болюбаш
Наукові праці. Педагогіка 136 (123), 2010
152010
Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційної форми навчання
НМ Болюбаш
Наукові праці: Науково-методичний журнал 71 (58), 65-70, 2006, 0
11
Теоретичні засади формування компетентності майбутніх економістів
НМ Болюбаш
Наукові праці: наук.-метод. журнал. Педагогіка.–Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П …, 2009
92009
Створення тестів для інформаційно-освітньої системи на базі електронної платформи Moodle: Навчальний посібник
НМ Болюбаш
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008
92008
Організаційно-методичні аспекти навчання на базі інформаційного середовища Moodle
НМ Болюбаш
Наукові праці. Сер.: Педагогіка 199 (187), 55-60, 2012
82012
Проблема формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій у педагогічній теорії та практиці
НМ Болюбаш
Наукові праці. Педагогіка 199 (187), 2012
52012
Педагогічне тестування в системі LMS Moodle
НМ Болюбаш
Інформаційні технології і засоби навчання 60 (4), 116-127, 2017
42017
Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах
НМ Болюбаш
Наукові праці. Державне управління 194 (182), 2012
42012
Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців
НМ Болюбаш, ВМ Ємельянов
Наукові праці. Державне управління 202 (190), 116-120, 2012
22012
Формування педагогічної компетентності магістрантів IT-спеціальностей засобами освітніх інформаційних технологій
НМ Болюбаш
Інформаційні технології і засоби навчання 71 (3), 70-91, 2019
12019
Інформаційна підтримка моніторингу професійного становлення студентів університету засобами сучасних інформаційних технологій
НМ Болюбаш
Наукові праці Педагогіка 291 (279), 2017
12017
Формування і розвиток професійних компетенцій майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу
НМ Болюбаш
Теорія і практика управління соціальними системами, 81-87, 2010
12010
Організація самостійної роботи студентів: навчальний посібник
НМ Болюбаш, ГВ Коваль
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
12009
Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій
НМ Болюбаш
Наука і освіта: науково-практичний журнал.–Одеса: Півд. наук. Центр АПН України, 2009
12009
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
НМ БОЛЮБАШ
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 24, 92-98, 2019
2019
Задачі та методи інтелектуального аналізу освітніх даних
НМ Болюбаш
Наукові праці. Педагогіка 323 (311), 26-29, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20