Л.Р. Щур
Л.Р. Щур
кандидат наук фізичного виховання
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnam.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості освітньої спрямованості процесу здоров'язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів
Н Завидівська, І Грибовська, Л Щур
72014
Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів
Л Щур, І Грибовська, В Іваночко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 123-127, 2016
62016
Формування здорового способу життя студентів спеціальності" Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво"
ЛР Щур
Л., 2015
62015
Ставлення студентів мистецьких спеціальностей до здорового способу життя
Л Щур
42011
До проблеми формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів
І Грибовська, Л Щур
ЛДУФК, 2010
32010
Основи системи фізкультурно-оздоровчої освіти студентів вищих навчальних закладів
Л Щур, І Грибовська, В Іваночко, Н Завидівська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
22014
Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності школярів
НП Мацола, Л Щур
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
12017
Основні аспекти технології формування навичок здорового способу життя у студентів мистецьких спеціальностей
Л Щур, І Грибовська, В Іваночко
12016
До проблеми фізкультурно-оздоровчої освіти студентів
Л Щур, І Грибовська, В Іваночко, Ф Музика, Н Завидівська
12014
Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя
Л Щур, І Грибовська, В Іваночко, Ф Музика
12014
Мотивація до занять масовим спортом студентів Львівської національної академії мистецтв
Р Райтер, Л Щур, О Борик
2018
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКРЕАЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
Л Щур, І Грибовська, Б Виноградський, В Іваночко, Т Приступа
СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 48-54, 2016
2016
Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students
І Грибовська, М Данилевич, В Іваночко, Л Щур
2015
Особенности здоровьесохраняющего обучения и профессиональной деятельности будущих специалистов сферы визуально-пространственного искусства
Л Щур
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 87-91, 2014
2014
Особливості здоров’язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва
ЛР Щур
Physical education, sports and health culture in modern society, 87-91, 2014
2014
Рівень залучення фахівців різних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять
Л Щур, І Грибовська, В Іваночко, Ф Музика, Н Завидівська
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2014
2014
Структура формирования здорового образа жизни в высших учебных заведениях сферы визуально-пространственного искусства
Л Щур
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 42-46, 2014
2014
Структура формування здорового способу життя у вищих навчальних закладах сфери візуально-просторового мистецтва
ЛР Щур
Physical education, sports and health culture in modern society, 42-46, 2014
2014
Оцінювання фізичного стану студентів вищих навчальних закладів мистецьких спеціальностей
Л Щур
2013
Туризм та рухова активність студентів
М Воронов, О Столяренко
ЛДУФК, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20