Байлема Тетяна Миколаївна / Tatiana Bailema
Байлема Тетяна Миколаївна / Tatiana Bailema
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна політика національних урядів України у 1917 - 1920 рр. (на матеріалах Подільської губернії) [Текст] : Автореферат... к. історичн. наук; спец.: 07.00.01 - історія …
Т Байлема
12010
Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках
Т Байлема
Етнічна історія народів Європи, 78–83-78–83, 2009
12009
ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ВОГНИЩ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ У 1919–1920 РР. НА ШПАЛЬТАХ ТОДІШНІХ МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ
T Baylema
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2020
2020
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Т Байлема
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ …, 2017
2017
Формування образу надійної особистості у контексті вивчення національного характеру українця
Т Байлема, О Слободиська
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
2014
Закон Украины "Об основах государственной языковой политики": новая разновидность юридической техники или правовой нигилизм
Т Байлема, В Панькевич
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 1 (2), 128-130, 2013
2013
Становлення надійної особистості та її значення в історичному минулому
ТМ Байлема, ОА Слободиська
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Поняття права на торговельні марки та їх цивільно-правовий захист
СОВ Байлема Т.М.
http://www.rusnauka.com/9_NND_2014/Pravo/3_163342.doc.htm, 2012
2012
Основні проблеми захисту авторських прав в Мережі Інтернет та самозахист.
Т Байлема, К Таранюк, О Фаренюк
Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: зб. наук. праць за …, 2012
2012
Значення надійної особистості в козацькому середовищі
Т Байлема
Україна наукова: зб. наук. праць за матеріалами дев'ятої Міжнародної науково …, 2012
2012
Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав в інтернеті: міжнародний досвід та українські реалії
Т Байлема, О Боцвін, Н Шмунь
Образование о и науката на ХХІ век: зб. наук. праць за матеріалами VIII межд …, 2012
2012
Шляхи вирішення проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Т Байлема, К Коцюбинська, В Стаднік
Материали за 8-а международна научна практична конференция, "Образование о и …, 2012
2012
Критерии классификации прав и свобод ребенка
Т Байлема, Н Опольська
Scientific letters of international academic society of Michal Baludansky 1 …, 2012
2012
Правові проблеми охорони нетрадиційних торговельних марок в Україні
Т Байлема, В Панькевич
Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах …, 2012
2012
Проблеми плагіату сьогодні
Т Байлема, І Барановська, В Лебідь
Materialy VII Мiedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji …, 2011
2011
Особливості захисту об'єктів суміжних прав в Україні
Т Байлема, І Голдинська, А Моклюк
Materialy VII mezinarodni vedecko - prakticka konferen "Vedecky prumysl …, 2011
2011
Соціальна підтримка вчителів Поділля українськими урядами (1917-1919 рр.)
Т Байлема
Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково …, 2011
2011
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ УКРАЇНИ У 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми
В Капелюшний, Т Байлема
Етнічна історія народів Європи, 76–79-76–79, 2011
2011
Розвиток освіти в УНР за доби Директорії (на матеріалах Подільської губернії)
Т Байлема
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 87-91, 2009
2009
Соціальна підтримка населення за часів Директорії в 1918–1920 рр. (На матеріалах Поділля)
Т Байлема
Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження., 331-338, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20