Подписаться
Тетяна Розіт
Тетяна Розіт
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Институциональные характеристики финансовой глобализации
ОЛ Яременко, ТВ Розит
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
152009
Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
ВМ Соболєв, ТЛ Слюніна, ТВ Розіт
Бізнес Інформ, 324-328, 2013
102013
Облікова політика та проблеми її формування на вітчизняних підприємствах у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності
ТВ Розіт
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 96-100, 2013
42013
Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків
ТВ Розіт
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Екологічний аудит: сутність, історія розвитку та методика проведення
ТВ Розіт
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2013
32013
Бухгалтерський облік: Навчальний посібник
ВМ Соболєв, ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
12018
Особливості аудиту фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Трансакционные издержки в условиях взаимодействия наднациональных и национальных институтов
ТВ Розит
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Т Розіт, Т Слюніна
Економіка та суспільство, 2021
2021
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ВИБОРУ МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ
СОІ Розіт Т. В.
Приазовський економічний вісник, 168 - 172, 2021
2021
Тhe problems and chronology of integration of international financial reporting standards into ukrainian national accounting regulations (standards)
CA Rozit Tatiana
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2019
2019
Foreign and ukrainian experience of employee motivation accounting
TK Rozit T.
Інфраструктура ринку, 765 - 768, 2019
2019
БЮДЖЕТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ТВ Розіт, ОЛ Скоробагатська
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА …, 2018
2018
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ТЛ Слюніна, ВМ Соболєв, ...
2018
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
ЄБ Бережний, ЮС Глушач, ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ...
2018
Калькулювання собівартості як основа ефективного функціонування підприємства
T Rosit, K Mukhortova
Соціальна економіка 56, 197-206, 2018
2018
Деякі аспекти відображення запасів у МСФЗ-звітності
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
Причорноморські економічні студії, 136-141, 2018
2018
Проблеми організації управлінського обліку та роль управлінського аудиту на підприємствах
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 1012, 2018
2018
Управлінський облік: Навчально-методичний посібник за курсом для студентів спеціальності «Облік і аудит»
ТВ Розіт
2017
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТВ Розіт
ББК 65 Е78, 201, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20