Підписатись
Тетяна Розіт
Тетяна Розіт
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Институциональные характеристики финансовой глобализации
ОЛ Яременко, ТВ Розит
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
152009
Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
ВМ Соболєв, ТЛ Слюніна, ТВ Розіт
Бізнес Інформ, 324-328, 2013
102013
Облікова політика та проблеми її формування на вітчизняних підприємствах у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності
ТВ Розіт
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 96-100, 2013
42013
Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків
ТВ Розіт
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Екологічний аудит: сутність, історія розвитку та методика проведення
ТВ Розіт
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Актуальні проблеми …, 2013
32013
Особливості аудиту фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Трансакционные издержки в условиях взаимодействия наднациональных и национальных институтов
ТВ Розит
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
12011
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Т Розіт, Т Слюніна
Економіка та суспільство, 2021
2021
БЮДЖЕТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ТВ Розіт, ОЛ Скоробагатська
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА …, 2018
2018
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ТЛ Слюніна, ВМ Соболєв, ...
2018
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
ЄБ Бережний, ЮС Глушач, ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ...
2018
Бухгалтерський облік: Навчальний посібник
ВМ Соболєв, ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
2018
Деякі аспекти відображення запасів у МСФЗ-звітності
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
Причорноморські економічні студії, 136-141, 2018
2018
Проблеми організації управлінського обліку та роль управлінського аудиту на підприємствах
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 1012, 2018
2018
Управлінський облік: Навчально-методичний посібник за курсом для студентів спеціальності «Облік і аудит»
ТВ Розіт
2017
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТВ Розіт
ББК 65 Е78, 201, 2013
2013
Основные средства в свете гармонизации национальных и международных стандартов финансовой отчетности
ТВ Розит, ЛА Мрыхина
Вісник економіки транспорту і промисловості, 110-114, 2013
2013
Интеграционные и дезинтеграционые процессы в условиях глобальной экономики
ТВ Розит
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 1930 – 1936, 2009
2009
ПОСТМОДЕРНИЗМ, НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ТВ Розит
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,, 204-210, 2009
2009
Украинская банковская система в условиях дерегулирования финансовых рынков
ТВ Розит
Проблеми розвитку банківської системи в сучасних умовах, 122-125, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20