Тетяна Розіт
Тетяна Розіт
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Институциональные характеристики финансовой глобализации
ОЛ Яременко, ТВ Розит
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
102009
Облікова політика та проблеми її формування на вітчизняних підприємствах у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності
ТВ Розіт
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 96-100, 2013
42013
Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
ВМ Соболєв, ТЛ Слюніна, ТВ Розіт
Бізнес Інформ, 324-328, 2013
42013
Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків
ТВ Розіт
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Особливості аудиту фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Трансакционные издержки в условиях взаимодействия наднациональных и национальных институтов
ТВ Розит
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
12011
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ТЛ Слюніна, ВМ Соболєв, ...
2018
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
ЄБ Бережний, ЮС Глушач, ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ...
2018
Бухгалтерський облік: Навчальний посібник
ВМ Соболєв, ІА Косата, ТВ Пономарьова, ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
2018
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТВ Розіт
ББК 65 Е78, 201, 2013
2013
Основные средства в свете гармонизации национальных и международных стандартов финансовой отчетности
ТВ Розит, ЛА Мрыхина
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
2013
Екологічний аудит: сутність, історія розвитку та методика проведення
ТВ Розіт
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Интеграционные и дезинтеграционые процессы в условиях глобальной экономики
ТВ Розит
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 1930 – 1936, 2009
2009
ПОСТМОДЕРНИЗМ, НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ТВ Розит
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,, 204-210, 2009
2009
Украинская банковская система в условиях дерегулирования финансовых рынков
ТВ Розит
Проблеми розвитку банківської системи в сучасних умовах, 122-125, 2009
2009
Теория бухгалтерского учета
ЛВС АФ Кондратьева, ЕН Панкратова, ТВ Розит
2002
Управленческий учет как основа решений руководителя
ТВ Розит
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна., 168-171, 2002
2002
Проблеми організації управлінського обліку та роль управлінського аудиту на підприємствах
ТВ Розіт, ТЛ Слюніна
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
НВ Пєтухова, ТВ Розіт, ІМ Святенко
ББК 65.9 (4 Укр): 65.29: 65.26 я43 А45 Редакційна колегія, 94, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19