Подписаться
Olga Tesliuk
Olga Tesliuk
Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки з розвитку навичок читання та тестові завдання для студентів заочного відділення з курсу « Ділова німецька мова»
ТО В.
Харків: УкрДАЗТ, 2014
2014
Культура спілкування в сфері дистанційного навчання
ТО В.
Нові підходи до навчання іноземних мов : школа-семінар при кафедрі німецької …, 2014
2014
Етика відповідальності та кодекс честі в дистанційній освіті
ТО В.
«Освіта і доля нації» І. Кант і Г. Сковорода: уявний діалог у сучасних …, 2014
2014
Підготовка тьюторів у сфері організації дистанційного навчання у ВТНЗ України
ТО В.
Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція …, 2014
2014
Електронне ресурсне забезпечення навчального процесу з іноземних мов
ТО В.
Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова …, 2013
2013
Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції та різних видів читання «Європейські залізниці» для студентів I курсу всіх спеціальностей (німецька мова)
ТО В.
Харків: УкрДАЗТ, 2012
2012
Дистанційне навчання як освітня технологія
ТО В.
Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах …, 2012
2012
Методичні вказівки з розвитку професійного мовлення «Ділове листування» з курсу «Ділова німецька мова» для студентів старших курсів денного та заочного відділень
ТО В.
Харків: УкрДАЗТ, 2011
2011
Тестові завдання до методичного оцінювання знань студентів I-II курсу для всіх спеціальностей
ТО В.
Харків: УкрДАЗТ, 2010
2010
Моделі організації дистанційного навчання
АО В.
Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10