Iryna Skorokhod / Ірина Скороход
Iryna Skorokhod / Ірина Скороход
Lesya Ukrainka Volyn National University
Verified email at vnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Світовий досвід використання вторинних ресурсів
ІС Скороход
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки.–Луцьк …, 2007
162007
Транскордонне співробітництво і міжрегіональна інтеграція як чинники сталого просторового розвитку регіону
НВ Павліха, ІС Скороход
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць …, 0
14
Establishing patterns of change in the indicators of using milk processing shops at a community territory
A Tryhuba, M Rudynets, N Pavlikha, I Tryhuba, I Kytsyuk, O Kornelyuk, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 57-65, 2019
102019
Роль логістики в забезпеченні екобезпечного розвитку регіону
ІС Скороход, НГ Ребрина
Науковий журнал «Логістика: теорія та практика» Луцького національного …, 2011
102011
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми: монографія
ВІ Павлов, НВ Павліха, ІС Скороход
NUVHP, 2007
92007
Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку екологічних послуг в Україні
ІС Скороход
Регіональна економіка, 185-191, 2013
82013
The Potential of Agricultural Biogas Production in Ukraine—Impact on GHG Emissions and Energy Production
A Wąs, P Sulewski, V Krupin, N Popadynets, A Malak-Rawlikowska, ...
Energies 13 (21), 5755, 2020
72020
Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ–початок ХХІ століття):[кол. моногр.]/[В. Бортніков, Н. Коцан, Н. Павліха та ін.]; за заг. ред. В. Бортнікова
І Кицюк, І Скороход
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 560-575, 2012
62012
Напрями підвищення конкурентоспроможності України на світових ринках
ІС Скороход
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vviem/2011_1/25. pdf, 2011
62011
Екологізація туристичної сфери: інноваційний підхід
НВ Павліха, ІС Скороход
Вісник ДІТБ, 185-189, 2005
52005
Екологічна безпека в глобальному економічному просторі
ІС Скороход
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
42011
Innovative forms of international business
N Pavlikha, I Skorokhod, I Kytsyuk, I Marchuk
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 25 (2 …, 2014
32014
Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах транскордонного співробітництва
ІС Скороход, НГ Ребрина
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 264-273, 2014
32014
Особливості транскордонного управління водними ресурсами
ВВ Олейник, ІС Скороход
Сумський національний аграрний університет, 2013
32013
Інституційний механізм монетарної політики Європейського Союзу
ІС Скороход, ВВ Бойко, С Европейского
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
32009
Розвиток зеленої економіки в країнах Європейського Союзу
ІС Скороход, ЛМ Горбач
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
22019
Удосконалення регіонального екологічного управління в Україні
ІС Скороход
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
22016
Удосконалення процесів управління транскордонними природними ресурсами
ІС Скороход, ВВ Олейник
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
22014
Особливості управління транскордонними водними ресурсами на території республіки Польща (на прикладі р. Західний Буг)
ІС Скороход, ВВ Олейник
Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали доп …, 2014
2*2014
Роль стратегічного планування у сфері управління транскордонними природними ресурсами
ІС Скороход, ВВ Олейник
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20