Iryna Skorokhod / Ірина Скороход
Iryna Skorokhod / Ірина Скороход
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід використання вторинних ресурсів
ІС Скороход
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки.–Луцьк …, 2007
152007
Транскордонне співробітництво і міжрегіональна інтеграція як чинники сталого просторового розвитку регіону
НВ Павліха, ІС Скороход
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць …, 0
13
Роль логістики в забезпеченні екобезпечного розвитку регіону
ІС Скороход, НГ Ребрина
Науковий журнал «Логістика: теорія та практика» Луцького національного …, 2011
102011
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми: монографія
ВІ Павлов, НВ Павліха, ІС Скороход
Рівне: НУВГП, 2007
82007
Напрями підвищення конкурентоспроможності України на світових ринках
ІС Скороход
Режим доступу: http://www. archive. nbuv. gov. ua, 2011
72011
Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку екологічних послуг в Україні
ІС Скороход
Регіональна економіка, 185-191, 2013
62013
Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ–початок ХХІ століття):[кол. моногр.]/[В. Бортніков, Н. Коцан, Н. Павліха та ін.]; за заг. ред. В. Бортнікова
І Кицюк, І Скороход
Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 560-575, 2012
62012
Інституційний механізм монетарної політики Європейського Союзу
ІС Скороход, ВВ Бойко, С Европейского
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
52009
Екологізація туристичної сфери: інноваційний підхід
НВ Павліха, ІС Скороход
Вісник ДІТБ, 185-189, 2005
52005
Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах транскордонного співробітництва
ІС Скороход, НГ Ребрина
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 264-273, 2014
32014
Вплив європейської інтеграції на розвиток екологічного підприємництва в Україні
IS Skorokhod, LV Hrynchuk
Економічний аналіз 27 (3), 100-104, 2017
22017
Удосконалення регіонального екологічного управління в Україні
ІС Скороход
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
22016
Innovative forms of international business
N Pavlikha, I Skorokhod, I Kytsyuk, I Marchuk
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 25 (2 …, 2014
22014
Удосконалення процесів управління транскордонними природними ресурсами
ІС Скороход, ВВ Олейник
URL: http://esnuir. elnu. edu. ua/bitstream/123456789/4634/3/10807. pdf, 2014
22014
Роль стратегічного планування у сфері управління транскордонними природними ресурсами
ІС Скороход, ВВ Олейник
22013
Напрями розвитку екологічного підприємництва в Україні
ІС Скороход, НГ Ребрина
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
22013
Екологічна безпека в глобальному економічному просторі
ІС Скороход
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
22011
Інвестиційний потенціал як фактор розвитку регіонального ринку екологічних послуг
ІС Скороход, НІ Ліповська-Маковецька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
Особливості транскордонного управління водними ресурсами
ВВ Олейник, ІС Скороход
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
12013
БАСЕЙНОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ
ІС Скороход, ВВ Олейник
ВІСНИК Волинського інституту економіки та менеджменту, 183-194, 2012
1*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20