Follow
Александр Костенко
Александр Костенко
Институт государства и права им.В.М.Корецкого НАН Украины
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Культура і закон–у протидії злу: монографія
ОМ Костенко
К.: Атіка 352, 72-78, 2008
3072008
Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити
О Костенко, А Ландіна-Виговська
Право України 4, 101-105, 2008
602008
Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства)
О Костенко
Право України, 31-39, 2010
462010
Кримінальний кодекс і доктрина
О Костенко
Право України, 43-47, 2004
432004
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
432003
Основне питання правознавства з позиції соціального натуралізму
ОМ Костенко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
422003
Проблема сучасної цивілізації (в українському контексті): монографія
ОМ Костенко
Черкаси: СУЕМ, 2008
392008
Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму
О Костенко
Право України, 83-91, 2010
332010
Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче право України: гендерна експертиза
ІІ Котюк, ОМ Костенко
К.: Логос 127, 2004
332004
Модернізація доктрини сучасної кримінології у парадигмі соціального натуралізму
ОМ Костенко
Вісник Асоціації кримінального права України, 2, 2014
302014
Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії
ОМ Костенко
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 136-141, 2008
282008
Корупція в Україні у світлі політичної кримінології
О Костенко
Політичний менеджмент, 49-54, 2009
262009
Воля і свідомість злочинця (дослідження з застосуванням принципу натуралізму)
ОМ Костенко
автореф. дисертації д-ра юрид. наук 12 (08), 1995
261995
Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за об’єктом
ОП Денега
Форум права, 45–50-45–50, 2015
252015
Роль доктрини в кримінальному праві
ОМ Костенко
Законо давство України: проблеми та перспективи розвитку: матеріали …, 2000
252000
Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези
О Костенко, О Бусол
202016
Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя
О Костенко
Право України, 34-36, 2000
192000
Культура і закон
ОМ Костенко
Правова держава 9, 130, 1998
191998
ЩОДО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ «ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА», АБО ПРО «КАМІНЬ, ЯКИМ ЗНЕВАЖИЛИ БУДІВНИЧІ».
О Костенко
Law of Ukraine, 2015
182015
Формула декриміналізації держави, або яким бути Національному бюро розслідувань
О Костенко
Урядовий кур’єр, 16, 2005
182005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20