Сергій Нубарян
Сергій Нубарян
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Контрольно-измерительные приборы в теплотехнических измерениях. Курс лекций.
СМ Нубарян
92006
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
7*2011
Средства коммерческого учета энергоносителей: курс лекций (для студентов всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.0060101 …
СМ Нубарян
42009
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
3*2013
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Хімія наноструктурованих матеріалів “
АВ Коротун, ЯВ Карандась, НА Смирнова, ДВ Дем’яненко, АВ Коротун, ...
Національний університет «Запорізька політехніка», 2019
12019
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розробка технологій зведення будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 …
ОП Конончук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
12016
Средства коммерческого учета энергоносителей
СМ Нубарян
Курс лекций. Харьков, 2009
12009
Повышение надежности и эффективности функционирования газораспределительных станций
СМ Нубарян, ВВ Гранкина
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 37-43, 2016
2016
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв»(для студентів 5 і 6 курсу всіх форм навчання та слухачів …
СМ Нубарян
2009
АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЇ
СМ Нубарян
2009
УЧЕТ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ
ИЕ Березняк, СМ Нубарян
Коммунальное хозяйство городов, 250-255, 2008
2008
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА В УКРАИНЕ
СМ Нубарян, ИЕ Березняк
Коммунальное хозяйство городов, 160-164, 2008
2008
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади»
СМ Нубарян
2008
Програма і робоча програма «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції»
СМ Нубарян
2008
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв»
СМ Нубарян
2008
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади»(№ 264).
СМ Нубарян, Ю Пахомов, ВП Терновий, АС Нубарян
2008
Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: Краткий курс лекций.
СМ Нубарян
2007
Подходы к организации стабилизационной обработки воды комплексоном
ВВ Гранкина, ИИ Капцов, СМ Нубарян
Коммунальное хозяйство городов, 160-164, 2002
2002
К проблеме стабилизационной обработки систем охлаждения
ИИ Капцов, СМ Нубарян, ВВ Гранкина
Коммунальное хозяйство городов, 197-199, 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20