Олена Гауряк / Olena Hauriak
Олена Гауряк / Olena Hauriak
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Chernivtsi
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики
О Гауряк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
172011
Формування педагогічної культури майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки у ВНЗ
О Гауряк, О Киселиця
Вісник Запорізького національного університету 2, 27-35, 2012
142012
Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності
ТВ Палагнюк, ЮА Курнишев, ОД Гауряк, М Осадець
102019
Monitoring the morphological and functional state of students during the transition from middle to high school during the physical education process
O Andrieieva, O Yarmak, M Palchuk, O Hauriak, L Dotsyuk, ...
Journal of Physical Education and Sport 20 (1), 2110-2117, 2020
92020
Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністю
П Євстратов, Ю Мосейчук, О Гауряк, О Мороз, Я Виклюк
Молода спортивна наука України 3, 104-107, 2004
52004
Порівняльний аналіз показників розумової працездатності студентів-спортсменів і тих, хто не займається спортом (на прикладі умов підвищеного емоційного стану)
П Євстратов, О Гауряк, Я Виклюк, Ю Мосейчук
32005
Spatio-temporal variability of annual PM2. 5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2001–2016
GB Stanojević, DN Miljanović, DL Doljak, NB Ćurčić, MM Radovanović, ...
Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 69 (3), 197–211 …, 2019
22019
ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ
ЛГ Доцюк, О Гауряк
Young 43 (3.1), 2017
12017
Особливості прояву показників сили нервовоЇ системи за теппінг-тестом у студентів різноЇ статі в умовах підвищеного емоЦіЙного стану і фізичного навантаЖення
П Євстратов, О Гауряк
Спортивний вісник Придніпров'я, 14-17, 2010
12010
Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури в умовах сучасної школи
О Гауряк
Чернівці, 2009
12009
Ефективність використання терапевтичних вправ у дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю
ГОД Доцюк Л.Г., Кушнір І.Г.
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова WEB сторінка електроного …, 2021
2021
Використання технологій дистанційного навчання у вищих навчальних закладах
ЛЛГ Слухенська Р.В., Гауряк О.Д., Гуліна Л.В.
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
2020
Вплив уроків фізичної культури із застосуванням оздоровчих технологій на рівень знань з оздоровчої фізичної культури та фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку
КТВ Путятіна Г.М., Гауряк О.Д.
Інноваційна педагогіка, 100-104, 2020
2020
Теоретико-практичні ідеї та погляди Г. Ващенка на виховання волі і характеру засобами фізичного виховання.
СТ Олена Гауряк, Лідія Доцюк
Інноваційна педагогіка, 16-20, 2020
2020
Вплив адаптивної корекційно-розвиваючої програми на функціональний стан підлітків із затримкою психічного розвитку
Л Доцюк, О Гауряк
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 34-39, 2019
2019
FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE FOR PROFESSIONAL ACTIVITY …
MO Yurii Kurnyshev1, Taras Palagniuk2, Olena Hauriak3
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 18 (1(18 …, 2019
2019
Загартування як засіб оздоровлення дітей та молоді у педагогічній спадщині Г. Ващенка
ОД Гауряк
Соціально-гуманітарний вісник, 25-26, 2018
2018
Застосування засобів гімнастики у фізичному вихованні дошкільнят у сучасному ДНЗ
ЛН Гауряк О.Д.
«Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» : мат. Всеукр …, 2018
2018
Застосування ігрового методу навчання на заняттях з фізичного виховання зі студентами ЗВО
ГО Д.
«Актуальні проблеми технологічної освіти» : матеріали Міжнародної науково …, 2018
2018
Особливості застосування степ-аеробіки на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі
ФА Гауряк О.Д.
«Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії» : матеріали …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20