Ляхович Роман Мар'янович  _ Lyakhovych Roman
Ляхович Роман Мар'янович _ Lyakhovych Roman
доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Вплив комбінованого застосування тіотриазоліну та внутрішньошлункової оксигенації на перебіг гострого тетрахлорметанового гепатиту
РМ Ляхович, ВВ Гнатів, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
22011
Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги–важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з …
МІ Швед, РМ Ляхович, ЯМ Кіцак
Медична освіта, 64-67, 2016
12016
Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії завантажуй та вези”
РМ Ляхович, ЯМ Кіцак, КГ Яштук
Вісник наукових досліджень, 33-36, 2015
12015
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА И ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОГО ГЕПАТИТА
РМ Ляхович, ВВ Гнатів, АА Гудима
Актуальные проблемы транспортной медицины, 135-138, 2011
12011
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА
BV Doroshenko, MM Naida, YM Kitsak, RM Liakhovych
Медсестринство, 46-49, 2019
2019
СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
VI Liakh, RM Liakhovych, BV Doroshenko, YM Kitsak
Медсестринство, 44-48, 2019
2019
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ НА ОПОРНІЙ КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІ Швед, ЛП Мартинюк, РМ Ляхович, СМ Геряк, СЙ Липовецька, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 232, 2019
2019
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОВЕДЕННІ СПИННОМОЗКОВОЇ ПУНКЦІЇ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
BV Doroshenko, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Медсестринство, 8-10, 2018
2018
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ МЕНІСКЕКТОМІЇ
PP Novikova, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Медсестринство, 34-37, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОГОСПІТАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ З ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ
RM Liakhovych, VM Savchuk, BV Doroshenko, YM Kitsak
Медсестринство, 2018
2018
EXPERIENCE OF THE USE OF VIRTUAL TRAINING AND SELF-CONTROLLING PROGRAMS IN SIMULATION AND TRAINING EDUCATION OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF URGENT AND EMERGENCY MEDICAL CARE
MI Shved, SN Heryak, SY Lypovetska, LV Levytska, RM Liakhovych, ...
Ternopil State Medical University, 2018
2018
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ГЕМАРТРОЗУ НА РОЗВИТОК ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІН у КОЛІННОМУ СУГЛОБІ.
PP Novikova, VM Savchuk, BV Doroshenko, RM Liakhovych
Медсестринство, 2018
2018
ШляХи поКраЩення оволодіння праКтиЧними навиЧКами Студентами на КаФедрі невідКладноЇ та еКСтреноЇ медиЧноЇ допомоги Швед МІ, Геряк СМ, Липовецька СЙ, Левицька ЛВ, Сусла ОБ …
ЛП Мартинюк, РМ Ляхович, ОА Прокопович, ВТ Гурський
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 504, 2018
2018
Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги
МІ Швед, СМ Геряк, СЙ Липовецька, ЛВ Левицька, РМ Ляхович, ...
Медична освіта, 119-124, 2018
2018
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИКОНАННІ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ ТА МОЗКОВОЇ РЕАНІМАЦІЇ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ
RM Liakhovych, MY Dzus, YM Kitsak, OK Badrah, VM Savchuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2017
2017
STUDENTS’SIMULATION TRAINING IN THE DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICAL CARE AS AN IMPORTANT PART OF QUALITATIVE AND COMPREHENSIVE LEARNING OF STUDY MATERIAL
MI Shved, RM Liakhovych, YM Kitsak
Ternopil State Medical University, 2017
2017
Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі
РМ Ляхович, МЯ Джус, ЯМ Кіцак, ОК Бадрах, ВМ Савчук, ПП Новікова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 26-32, 2017
2017
Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
РМ Ляхович, МЯ Джус, ЯМ Кіцак, ОГ Нецюк
Медична та клінічна хімія, 87-94, 2017
2017
MISTAKES AND COMPLICATIONS THAT ARISE DURING THE PREHOSPITAL CARDIOPULMONARY AND CEREBRAL RESUSCITATION
RM Liakhovych, MY Dzhus, YM Kitsak, OH Netsiuk
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2016
2016
ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОГОСПІТАЛЬНОЇ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ ТА МОЗКОВОЇ РЕАНІМАЦІЇ
RM Liakhovych, MY Dzhus, YM Kitsak, OH Netsiuk
Вісник наукових досліджень, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20