Ляхович Роман Мар'янович  _ Lyakhovych Roman
Ляхович Роман Мар'янович _ Lyakhovych Roman
доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив комбінованого застосування тіотриазоліну та внутрішньошлункової оксигенації на перебіг гострого тетрахлорметанового гепатиту
РМ Ляхович, ВВ Гнатів, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
22011
Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
РМ Ляхович, МЯ Джус, ЯМ Кіцак, ОГ Нецюк
Медична та клінічна хімія, 87-94, 2017
12017
Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги–важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з …
МІ Швед, РМ Ляхович, ЯМ Кіцак
Медична освіта, 64-67, 2016
12016
Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії завантажуй та вези”
РМ Ляхович, ЯМ Кіцак, КГ Яштук
Вісник наукових досліджень, 33-36, 2015
12015
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА И ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОГО ГЕПАТИТА
РМ Ляхович, ВВ Гнатів, АА Гудима
Актуальные проблемы транспортной медицины, 135-138, 2011
12011
MODERN METHODS OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ARTHROSCOPIC RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT OF THE KNEE JOINT
BV Doroshenko, MM Naida, YM Kitsak, RM Liakhovych
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
CURRENT ALGORITHM OF NURSING CARE FOR PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
VI Liakh, RM Liakhovych, BV Doroshenko, YM Kitsak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
STUDY OF MODERN CLINICAL PROTOCOLS OF EMERGENCY MEDICINE—ESSENTIAL COMPONENT OF QUALITATIVE PRACTICAL WORK OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE TEAMS
RM Liakhovych, YM Kitsak, MY Dzhus, VI Liakh, BV Doroshenko
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ НА ОПОРНІЙ КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІ Швед, ЛП Мартинюк, РМ Ляхович, СМ Геряк, СЙ Липовецька, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 232, 2019
2019
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА
BV Doroshenko, MM Naida, YM Kitsak, RM Liakhovych
Медсестринство, 46-49, 2019
2019
THE ROLE OF MEDICAL SEASTRY IN THE FOLLOWING OF THE SPINAL MUSCULAR PATIENTS IN TUMOR-CEREAL TREATMENT
BV Doroshenko, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY
PP Novikova, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
FEATURES PREHOSPITAL MEDICAL CARE TO THE VICTIMS WITH A THORACIC TRAUMA
RM Liakhovych, VM Savchuk, BV Doroshenko, YM Kitsak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
EXPERIENCE OF THE USE OF VIRTUAL TRAINING AND SELF-CONTROLLING PROGRAMS IN SIMULATION AND TRAINING EDUCATION OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF URGENT AND EMERGENCY MEDICAL CARE
MI Shved, SN Heryak, SY Lypovetska, LV Levytska, RM Liakhovych, ...
Ternopil State Medical University, 2018
2018
CONSEQUENCES OF THE EFFECT OF POSTTRUMMATIC HEMARTHROSIS FOR THE DEVELOPMENT OF DEHENERATIVE-DISTROPHIC CHANGES IN THE KNEE JOINT.
PP Novikova, VM Savchuk, BV Doroshenko, RM Liakhovych
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги
МІ Швед, СМ Геряк, СЙ Липовецька, РМ Ляхович, ЛВ Левицька, ...
Медична освіта, 102-107, 2018
2018
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОВЕДЕННІ СПИННОМОЗКОВОЇ ПУНКЦІЇ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
BV Doroshenko, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Медсестринство, 8-10, 2018
2018
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ МЕНІСКЕКТОМІЇ
PP Novikova, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Медсестринство, 34-37, 2018
2018
ШляХи поКраЩення оволодіння праКтиЧними навиЧКами Студентами на КаФедрі невідКладноЇ та еКСтреноЇ медиЧноЇ допомоги Швед МІ, Геряк СМ, Липовецька СЙ, Левицька ЛВ, Сусла ОБ …
ЛП Мартинюк, РМ Ляхович, ОА Прокопович, ВТ Гурський
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 504, 2018
2018
Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги
МІ Швед, СМ Геряк, СЙ Липовецька, ЛВ Левицька, РМ Ляхович, ...
Медична освіта, 119-124, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20