Ляхович Роман Мар'янович  _ Lyakhovych Roman
Ляхович Роман Мар'янович _ Lyakhovych Roman
доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Вплив комбінованого застосування тіотриазоліну та внутрішньошлункової оксигенації на перебіг гострого тетрахлорметанового гепатиту
РМ Ляхович, ВВ Гнатів, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
32011
Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
РМ Ляхович, МЯ Джус, ЯМ Кіцак, ОГ Нецюк
Медична та клінічна хімія, 87-94, 2017
12017
Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги–важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з …
МІ Швед, РМ Ляхович, ЯМ Кіцак
Медична освіта, 64-67, 2016
12016
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА И ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОГО ГЕПАТИТА
РМ Ляхович, ВВ Гнатів, АА Гудима
Актуальные проблемы транспортной медицины, 135-138, 2011
12011
СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
VI Liakh, RM Liakhovych, BV Doroshenko, YM Kitsak
Медсестринство, 44-48, 2019
2019
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОВЕДЕННІ СПИННОМОЗКОВОЇ ПУНКЦІЇ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
BV Doroshenko, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Медсестринство, 8-10, 2018
2018
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ МЕНІСКЕКТОМІЇ
PP Novikova, YM Kitsak, RM Liakhovych, MY Dzhus
Медсестринство, 34-37, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОГОСПІТАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ З ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ
RM Liakhovych, VM Savchuk, BV Doroshenko, YM Kitsak
Медсестринство, 2018
2018
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-САМОКОНТРОЛЮЮЧИХ ПРОГРАМ У СИМУЛЯЦІЙНО-ТРЕНІНГОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
MI Shved, SN Heryak, SY Lypovetska, LV Levytska, RM Liakhovych, ...
Медична освіта, 2018
2018
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ГЕМАРТРОЗУ НА РОЗВИТОК ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІН у КОЛІННОМУ СУГЛОБІ.
PP Novikova, VM Savchuk, BV Doroshenko, RM Liakhovych
Медсестринство, 2018
2018
ШляХи поКраЩення оволодіння праКтиЧними навиЧКами Студентами на КаФедрі невідКладноЇ та еКСтреноЇ медиЧноЇ допомоги Швед МІ, Геряк СМ, Липовецька СЙ, Левицька ЛВ, Сусла ОБ …
ЛП Мартинюк, РМ Ляхович, ОА Прокопович, ВТ Гурський
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 504, 2018
2018
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИКОНАННІ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ ТА МОЗКОВОЇ РЕАНІМАЦІЇ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ
RM Liakhovych, MY Dzus, YM Kitsak, OK Badrah, VM Savchuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2017
2017
Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
RM Liakhovych, MY Dzus, YM Kitsak, OH Necyuk
Medical and Clinical Chemistry, 2017
2017
ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОГОСПІТАЛЬНОЇ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ ТА МОЗКОВОЇ РЕАНІМАЦІЇ
RM Liakhovych, MY Dzhus, YM Kitsak, OH Netsiuk
Вісник наукових досліджень, 2016
2016
Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації
РМ Ляхович, МЯ Джус, ЯМ Кіцак, ОГ Нецюк
Вісник наукових досліджень, 27-29, 2016
2016
Ефективність своєчасної та якісної догоспітальної електричної дефібриляції при раптовій зупинці кровообігу
РМ Ляхович, МЯ Джус, ІА Процюк
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2015
2015
АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК: СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ ЕКСТРЕНО ДОГОСПІТАЛЬНО ТА РАННЬО ГОСПІТАЛЬНО МЕДИЧНО ДОПОМОГИ
РМ Ляхович
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
ПОВТОРНЕ ОКСИДАНТНЕ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ ТА ПАНКРЕОНЕКРОЗІ У ЩУРІВ
АА Гудима, ОВ Олійник, РМ Ляхович, ЮІ Сушко
Medical Chemistry, 2015
2015
СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ РЕГІОНАРНОЇ ГІПОКСІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКА І ПЕЧІНКИ
ЮВ Сорока, РМ Ляхович, МА Андрейчин, ВВ Гнатів
ТГМУ, 2015
2015
Встановлення та використання автоматичних зовнішніх дефібриляторів у громадських місцях Тернополя–ефективний елемент надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу
РМ Ляхович
Вісник наукових досліджень, 27-29, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20