Подписаться
Анатолій Новиков / Anatoliy Novykov (ORCID iD 0000-0001-5158-960X)
Анатолій Новиков / Anatoliy Novykov (ORCID iD 0000-0001-5158-960X)
Доктор філол. н., проф., Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка.
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современный русский язык. Синтаксис
АА Новиков
учебное пособие, 56, 2004
135*2004
Украінська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст: монографія
АО Новиков
Saha, 2011
212011
Художній універсум Марка Кропивницького: монографія
АО Новиков
Майдан, 2006
182006
Ukrainian drama and theater from ancient times to the early twentieth century
A Novykov
Kharkiv: Basis [in Ukrainian], 2011
17*2011
Довідник/За заг. ред
Л Харківщина
МФ Гетьманця.–2-ге, 1995
13*1995
Довідник/За заг. ред
НА Максимівна, Л Харківщина
МФ Гетьманця.–2-ге вид., виправл. і доповн, 2007
11*2007
Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ– початку ХХ ст.
АО Новиков
К, 2007
112007
Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
АО Новиков
Дисертація ... доктора філол. наук: спец. 10.01.01, 2006
112006
Літературні пріоритети Олександра Довженка: монографія/АО Новиков, НВ Троша, СО Максимчук-Макаренко/за ред. проф. АО Новикова
А Новиков
Суми: Видавництво Вінниченка Миколи Дмитровича, 2016
92016
Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія
АО Новиков
монографія, 412, 2015
92015
Слобожанський драматичний театр. Нариси історії
АО Новиков
Х.: ХДПУ, 2002
92002
ОБРАЗ УКРАЇНИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
А НОВИКОВ
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 247, 2013
72013
Образ української жінки-страдниці в п’єсах драматургів театру корифеїв
А Новиков
Дивослово, 55-58, 2004
6*2004
Театр світової слави. До 120-річчя від часу заснування МЛ Кропивницьким трупи українських корифеїв
АО Новиков
Культурна спадщина Слобожанщини, 66-74, 2004
62004
Концепти добро і зло в художньому світі Олександра Довженка
АО Новиков
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
52015
Марко Кропивницький на Харківщині
АО Новиков
51997
Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького
А Новиков
монографія, 248 с., 2019
42019
Григорій Квітка-Основ’яненко й український театр
А Новиков
Українська мова і література в школі, 51-55, 2009
4*2009
Українська історія крізь призму творчості Василя Шкляра
АО Новиков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 20-24, 2016
32016
Театр абсурду Олексія Чугуя
А Новиков
Українська література в загальноосвітній школі, 11-13, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20