Подписаться
Анатолій Новиков / Anatoliy Novykov (ORCID iD 0000-0001-5158-960X)
Анатолій Новиков / Anatoliy Novykov (ORCID iD 0000-0001-5158-960X)
Доктор філол. н., проф., Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка.
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современный русский язык. Синтаксис
АА Новиков
учебное пособие, 56, 2004
196*2004
Украінська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст: монографія
АО Новиков
Saha, 2011
272011
Художній універсум Марка Кропивницького: монографія
АО Новиков
Майдан, 2006
202006
Ukrainian drama and theater from ancient times to the early twentieth century
AO Novikov
Kharkiv: Basis [in Ukrainian], 2011
18*2011
Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ– початку ХХ ст.
АО Новиков
К, 2007
132007
Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
АО Новиков
Дисертація ... доктора філол. наук: спец. 10.01.01, 2006
132006
Довідник/За заг. ред
Л Харківщина
МФ Гетьманця.–2-ге, 1995
13*1995
Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія
АО Новиков
монографія, 412, 2015
122015
Літературні пріоритети Олександра Довженка: монографія/за ред. проф
А Новиков, Н Троша, С Максимчук-Макаренко
АО Новикова. Суми: Видавництво Вінниченка Миколи Дмитровича, 2016
112016
Слобожанський драматичний театр. Нариси історії
АО Новиков
Х.: ХДПУ, 2002
102002
ОБРАЗ УКРАЇНИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
А НОВИКОВ
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 247, 2013
82013
Довідник/За заг. ред
НА Максимівна, Л Харківщина
МФ Гетьманця.–2-ге вид., виправл. і доповн, 2007
7*2007
Українська історія крізь призму творчості Василя Шкляра
АО Новиков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 20-24, 2016
62016
Концепти добро і зло в художньому світі Олександра Довженка
АО Новиков
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2015
62015
Образ української жінки-страдниці в п’єсах драматургів театру корифеїв
А Новиков
Дивослово, 55-58, 2004
6*2004
Театр світової слави. До 120-річчя від часу заснування МЛ Кропивницьким трупи українських корифеїв
АО Новиков
Культурна спадщина Слобожанщини, 66-74, 2004
62004
Марко Кропивницький на Харківщині
АО Новиков
61997
Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького
А Новиков
монографія, 248 с., 2019
52019
Театр абсурду Олексія Чугуя
А Новиков
Українська література в загальноосвітній школі, 11-13, 2013
32013
Драматургія Марка Кропивницького: від традиційної драми до нової європейської естетичної системи
А Новиков
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград …, 2008
3*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20