Дмитро Солоха
Дмитро Солоха
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет економіки права та інформаційних
Verified email at knukim.edu.ua
TitleCited byYear
Потенціал підприємства: формування та використання
НВ Касьянова, ДВ Солоха, ВВ Морева, ОВ Бєлякова, ОБ Балакай
842013
Формування організаційно-економічного механізму системи інноваційного розвитку підприємств регіону
ВМ Гончаров, ЮН Деречинський, ВЮ Припотень, С Коверга, ...
СПД Купріянов ВС, 2009
232009
Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання
ДВ Солоха
Актуальні проблеми економіки, 72, 2007
192007
Організація управління ефективним розвитком промислових підприємств в умовах ринкового середовища: Монографія
ВМ Гончаров, ДВ Солоха, ВЮ Припотень, ОА Фесіна
Донецьк: СПД Купріянов ВС 206, 2006
192006
Формирование и реализация инновационного потенциала в условиях устойчивого развития промышленного региона: монография
ДВ Солоха
Донецк: СПД Куприянов ВС, 2010
182010
Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів в перехідній економіці України: монографія
ЛМ Матросова, ОА Овєчкіна, КВ Іванова, ДВ Солоха
Донецьк: Донбас, 2009
182009
Функціонування і розвиток інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем: теорія, методологія, практика:[монографія]
ДВ Солоха
Донецьк: ВІК, 2012
142012
Економічна і правова безпека репутації підприємства: Монографія
ОА Бурбело, ДВ Солоха, ВЮ Припотень
Луганськ: Янтар, 2009
142009
Формування стратегії управління інноваційним потенціалом промислового підприємства
ВМ Гончаров, С Коверга, ДВ Солоха, ІС Грозний, АМ Зінченко, ...
СПД Купріянов ВС, 2008.-188 с., 2008
122008
Організація системи формування механізму інноваційного забезпечення економічної безпеки конкурентоздатного підприємства: монографія
ВМ Гончаров, ДВ Солоха, ВЮ Припотень, ЯВ Васьковська
Донецьк: СПД Купріянов ВС 416, 4, 2010
102010
Формирование стратегии реализации потенциала предприятия: монография
ВН Гончаров, НВ Касьянова, ДВ Солоха, ОА Фесина
Донецк: СПД Куприянов ВС, 2008
102008
Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник
ВМ Гончаров, НВ Касьянова, НВ Вецепура, ДВ Солоха
Донецьк: СПД Купріянов ВС, 2007
102007
Теоретико–методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості інноваційного потенціалу регіону: монографія
ВМ Гончаров, ДВ Солоха, ЄВ Гончаров, СО Чирков, ОВ Бєлякова
Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім, 2010
92010
Стратегічні засади ціноутворення за умов ризику та невизначеності в системі інноваційного розвитку економічної системи України: Монографія
ВМ Гончаров, ДВ Солоха, СЛ Гладка, ОП Висоцький
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 62-73, 2007
92007
Підвищення ефективності інвестиційноінноваційної діяльності підприємства за умов ринкового оточення
ВМ Гончаров, ДВ Солоха, ОА Фесіна, ВК Мухопадов, ОО Кузнєцов
Донецьк: СПД Купріянов ВС, 2007
82007
Методологічні основи управління сталим інноваційним розвитком потенціалу соціально-економічних систем регіону: монографія
ДВ Солоха, МВ Бандура, МВ Савченко, ВВ Морева
Донецьк: Ноулідж, 2011
72011
Організація управління економічним потенціалом промислових підприємств: монографія
ВМ Гончаров, МВ Савченко, ДВ Солоха, ІВ Савченко
Донецьк: СПД Купріянов ВС, 2008
62008
Концепция устойчивого регионального развития—основные подходы к ее формированию
ДВ Солоха
Вісник технологічного університету Поділля, 191, 2002
62002
Теоретико-методологические основы организации системы управления устойчивым развитием потенциала предприятий
ДВ Солоха, ЕВ Гончаров, СВ Захаров, ОВ Белякова, МН Шевченко, ...
Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2014
52014
Потенцiал пiдприємства: формування та використання: пiдручник
НВ Касьянова, ДВ Солоха, ВВ Морева
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20