Федина Катерина Миколаївна
Федина Катерина Миколаївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КМ Федина
32016
Теоретичні аспекти впровадження" зеленої" економіки в Україні
КМ Федина
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
32013
Наукові аспекти експортно-імпортних операцій агропромислового комплексу України
ПМ Скрипчук, КМ Федина, КВ Павлов
Збалансоване природокористування, 76-82, 2018
12018
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ЛМ Акімова, ОО Осадча, ВВ Баштанник, НМ Кондрацька, КМ Федина
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 434-443, 2020
2020
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Казначейська справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та …
КМ Федина
2019
Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз діяльності бюджетних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа …
КМ Федина
2019
Розвиток багатоцільового екологічного комплексу як організаційно-господарської структури Чорноморського регіону в умовах децентралізації
КМ Федина, В Стрільчук
Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в …, 2019
2019
Економіка надрокористування (укр.) Subsoil Economy (en.)
КМ Федина
2018
Робоча програма з дисципліни «Аналіз діяльності бюджетних установ» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of …
КМ Федина
2018
Робоча програма з дисципліни «Казначейська справа» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline …
КМ Федина
2018
Казначейська справа (укр.) Treasury management (en.)
КМ Федина
2018
Аналіз та визначення індикатора водного стресу в Україні в умовах глобалізації
ОЮ Судук, КМ Федина
Збалансоване природокористування, 62-66, 2018
2018
Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні
КМ Федина, ММ Колеснікова
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
2018
Аналіз діяльності бюджетних установ (укр.) Treasury management (en.)
КМ Федина
2018
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
КМ Федина, ЮП Антонюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2017
2017
Напрями зменшення вуглецевого сліду людини через використання олійних сільськогосподарських культур
ПМС К.М. Федина
Глобальні та національні проблеми економіки, http://global-national.in.ua …, 2017
2017
Економічна привабливість та техніко-економічне обґрунтування надрокористування
ККІ Федина К.М.
Економіка та суспільство, 951-955, 2017
2017
Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та …
ЛМ Акімова, КМ Федина
2016
Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять «Фінансово-економічна діяльність суб’єктів природокористування» для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії …
ЛМ Акімова, КМ Федина
2016
Методичні підходи до оцінки рівня екологічно безпечного природокористування
ФК М
// Економіка та суспільство, http://www.economyandsociety.in.ua/journ, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20