Кафедра економіки підприємств КНЕУ
НазваПосиланняРік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
12632004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
4411999
Управління конкурентоспроможністю підприємства
СМ Клименко, СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ТВ Омельяненко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
3462008
Управління вартістю підприємств: монографія
ОГ Мендрул
К.: КНЕУ, 33, 2002
2572002
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник
СФ Покропивний, ВМ Колот
К.: КНЕУ 350, 1998
2481998
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
236*2014
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2122002
Маркетинг инновационного процесса
НП Гончарова, ПГ Перерва
ВИРА-Р, 1998
1741998
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник
СМ Клименко, ОС Дуброва
К.: КНЕУ, 246-249, 2005
1642005
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
1632002
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України …, 1998
1621998
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
К.: КНЕУ 524, 2003
1522003
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
1502002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія
ІА Павленко
КНЕУ, 2007
1322007
Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія
ВМ Фурман
К.: КНЕУ 334, 2005
1192005
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1142006
Організаційний розвиток підприємства
ВІ Тоцький, ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
902005
Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку
ВМ Фурман
К.: Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАНУ, 2006
822006
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
812001
Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ 1 (6), 2000
812000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20