Follow
Кафедра економіки підприємств КНЕУ
Title
Cited by
Cited by
Year
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
18332004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1999
8551999
Маркетинг инновационного процесса
НП Гончарова, ПГ Перерва
ВИРА-Р, 1998
6811998
Управління конкурентоспроможністю підприємства
СМ Клименко, СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ТВ Омельяненко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008
6252008
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр Люкс, 2014
438*2014
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник
СФ Покропивний, ВМ Колот
К.: КНЕУ 350, 1998
3951998
Управління вартістю підприємств: монографія
ОГ Мендрул
К.: КНЕУ 272, 2, 2002
3892002
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
3752009
Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
К.: КНЕУ 228, 7, 2001
3622001
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
3402002
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
К.: КНЕУ 524, 2003
2882003
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002
2642002
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник
СМ Клименко, ОС Дуброва
К.: КНЕУ 252, 7, 2005
2472005
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
2362002
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України 2…, 1998
2271998
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України
ІА Павленко, ИА Павленко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007
1862007
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
1672006
Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія
ВМ Фурман
К.: КНЕУ 334, 2005
1672005
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1631989
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002
1472002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20