Кафедра економіки підприємств КНЕУ
Title
Cited by
Cited by
Year
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
14372004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, АС Федонин, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1999
5971999
Управління конкурентоспроможністю підприємства
СМ Клименко, СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ТВ Омельяненко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008
4262008
Управління вартістю підприємств: монографія
ОГ Мендрул
К.: КНЕУ 114, 13, 2002
3092002
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр Люкс, 2014
293*2014
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник
СФ Покропивний, ВМ Колот
К.: КНЕУ 350, 1998
2871998
Маркетинг инновационного процесса
НП Гончарова, ПГ Перерва
ВИРА-Р, 1998
2781998
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2552002
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
К.: КНЕУ 524, 2003
1942003
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002
1942002
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник
СМ Клименко, ОС Дуброва
К.: КНЕУ, 246-249, 2005
1922005
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України…, 1998
1851998
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
1772002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України
ІА Павленко, ИА Павленко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007
1522007
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
1412006
Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія
ВМ Фурман
К.: КНЕУ 334, 2005
1302005
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1181989
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ОГ Дерев’янко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002
1162002
Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку
ВМ Фурман
К.: Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАНУ, 2006
1062006
Організаційний розвиток підприємства
ВІ Тоцький, ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2005
1002005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20