Follow
Кафедра економіки підприємств КНЕУ
Title
Cited by
Cited by
Year
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
17792004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1999
7811999
Маркетинг инновационного процесса
НП Гончарова, ПГ Перерва
ВИРА-Р, 1998
6511998
Управління конкурентоспроможністю підприємства
СМ Клименко, СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ТВ Омельяненко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008
5912008
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр Люкс, 2014
404*2014
Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник
МГ Грещак, ОМ Гребешкова, ОС Коцюба
К.: КНЕУ 228, 7, 2001
3922001
Управління вартістю підприємств: монографія
ОГ Мендрул
К.: КНЕУ 272, 2, 2002
3862002
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник
СФ Покропивний, ВМ Колот
К.: КНЕУ 350, 1998
3761998
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
3242002
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
3212009
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
К.: КНЕУ 524, 2003
2792003
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2002
2482002
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник
СМ Клименко, ОС Дуброва
К.: КНЕУ 252, 7, 2005
2392005
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
2302002
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України 2…, 1998
2221998
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України
ІА Павленко, ИА Павленко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007
1802007
Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія
ВМ Фурман
К.: КНЕУ 334, 2005
1632005
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1611989
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
1592006
Економіка результативності діяльності підприємства: монографія
ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 362 (6), 2008
1412008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20