Кафедра економіки підприємств КНЕУ
НазваПосиланняРік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13252004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
5321999
Управління конкурентоспроможністю підприємства
СМ Клименко, СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ТВ Омельяненко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
4062008
Управління вартістю підприємств: Монографія
ОГ Мендрул
К.: КНЕУ, 33, 2002
2792002
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник
СФ Покропивний, ВМ Колот
К.: КНЕУ 350, 1998
2581998
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
256*2014
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2292002
Маркетинг инновационного процесса
НП Гончарова, ПГ Перерва
ВИРА-Р, 1998
1851998
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
1762002
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник
СМ Клименко, ОС Дуброва
К.: КНЕУ, 246-249, 2005
1742005
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України …, 1998
1741998
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
К.: КНЕУ 524, 2003
1682003
Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект
ОБ Бутнік-Сіверський
Інтелектуальний капітал 1, 16-27, 2002
1632002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України
ІА Павленко, ИА Павленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
1392007
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1242006
Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія
ВМ Фурман
К.: КНЕУ 334, 2005
1152005
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
1052002
Організаційний розвиток підприємства
ВІ Тоцький, ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
932005
Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку
ВМ Фурман
К.: Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАНУ, 2006
882006
Фондовий ринок: операції з цінними паперами
ОГ Мендрул, АГ Мендрул, ІА Павленко, ИА Павленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000
852000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20