Кафедра економіки підприємств КНЕУ
НазваПосиланняРік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
12532004
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
4301999
Управління конкурентоспроможністю підприємства
СМ Клименко, СМ Клименко, ТВ Омельяненко, ТВ Омельяненко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
3422008
Управління вартістю підприємств: монографія
ОГ Мендрул
К.: КНЕУ, 33, 2002
2562002
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник
СФ Покропивний, ВМ Колот
К.: КНЕУ 350, 1998
2441998
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
231*2014
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2102002
Маркетинг инновационного процесса
НП Гончарова, ПГ Перерва
ВИРА-Р, 1998
1721998
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України …, 1998
1621998
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник
СМ Клименко, ОС Дуброва
К.: КНЕУ, 246-249, 2005
1612005
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
1612002
Організація виробництва: Навч. посібник
ВГ Васильков
К.: КНЕУ 524, 2003
1512003
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
1462002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія
ІА Павленко
КНЕУ, 2007
1322007
Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія
ВМ Фурман
К.: КНЕУ 334, 2005
1192005
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1132006
Організаційний розвиток підприємства
ВІ Тоцький, ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
902005
Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку
ВМ Фурман
К.: Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАНУ, 2006
822006
Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ 1 (6), 2000
812000
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
782001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20