Петро Йосипович Атамас
Петро Йосипович Атамас
ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"
Verified email at duan.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управлінський облік: Навчальний посібник
ПЙ Атамас
Д.–К.: Центр навчальної літератури, 138-149, 2006
3142006
Основи обліку в бюджетних установах
ПЙ Атамас
К.: Центр навчальної літератури, 2005
1262005
Управлінський облік
ПЙ Атамас
К.: Центр навчальної літератури, 2006
1222006
Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб.
ПЙ Атамас
К.: Центр учбової літератури, 2010
1122010
Облік у бюджетних установах
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
722018
Бухгалтерський облік у галузях економіки
ПЙ Атамас
К.: ЦУЛ, 2010
262010
Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення плану рахунків
П Атамас
Бухгалтерський облік і аудит, 3-16, 2010
192010
Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Академічний огляд, 78-85, 2015
152015
Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва
ПЙ Атамас, ОП Атамас, ГО Крамаренко
Академічний огляд, 60–69-60–69, 2016
142016
Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник
ПЙ Атамас
Київ: Центр навчальної літератури, 140, 2005
142005
Управлiнський облiк: Навчальний посiбник
ПЙ Атамас
132006
Управлiнський облiк: навч. посiб
ПЙ Атамас
122006
Методичні проблеми складання Звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 3–11-3–11, 2013
112013
Управлiнський облiк: навч. посiб.-2-ге вид
ПЙ Атамас
Київ: Центр учбової літератури, 2009
92009
Управлiнський облiк: навч. посiбник
ПЙ Атамас
92006
Управлiнський облiк: 2-ге вид. Навчальний посiбник
ПЙ Атамас
82009
Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: монографія
ПЙ Атамас
Дніпропетровськ: Герда, 2013
62013
Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання Звіту про рух грошових коштів
П Атамас, О Атамас
Бухгалтерський облік і аудит, 13-18, 2013
52013
Чи дорівнює використаний прибуток розподіленому, або щодо оцінки достовірності інформації про нерозподілений прибуток у балансі
П Атамас
Бухгалтерський облік і аудит–2011.-№, 35-39, 0
5*
Проблеми нормативного регулювання обліку витрат бюджетних установ за НП (С) БОДС
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Мукачівський державний університет, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20