Петро Йосипович Атамас
Петро Йосипович Атамас
ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Управлінський облік: Навчальний посібник
ПЙ Атамас
Д.–К.: Центр навчальної літератури, 138-149, 2006
3082006
Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб.
ПЙ Атамас
К.: ЦУЛ, 2010
1242010
Управлінський облік
ПЙ Атамас
К.: Центр навчальної літератури, 2006
1232006
Основи обліку в бюджетних установах
ПЙ Атамас
К.: Центр навчальної літератури, 2005
862005
Облік у бюджетних установах
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
682018
Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник
ПЙ Атамас
Центр навчальної літератури 284, 3, 2003
302003
Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення плану рахунків
П Атамас
Бухгалтерський облік і аудит, 3-16, 2010
172010
Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник
ПЙ Атамас
Київ: Центр навчальної літератури, 140, 2005
142005
Управлiнський облiк: Навчальний посiбник
ПЙ Атамас
122006
Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Академічний огляд, 78-85, 2015
92015
Управлiнський облiк: навч. посiб.-2-ге вид
ПЙ Атамас
92009
Управлiнський облiк: навч. посiб.
ПЙ Атамас
92006
Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва
ПЙ Атамас, ОП Атамас, ГО Крамаренко
Академічний огляд, 60–69-60–69, 2016
82016
Методичні проблеми складання Звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення
ПЙ Атамас, ОП Атамас
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 3–11-3–11, 2013
82013
Фінансовий облік: практикум
ПЙ Атамас
Навч. посіб./за заг. ред. АП Атамаса.–К.: Центр учбової літератури, 2013
72013
Управлiнський облiк: 2-ге вид. Навчальний посiбник.
ПЙ Атамас
62009
Чи дорівнює використаний прибуток розподіленому, або щодо оцінки достовірності інформації про нерозподілений прибуток у балансі
П Атамас, О Атамас
Бухгалтерський облік і аудит, 35-39, 2011
52011
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ПЙ Атамас, ОП Атамас, РФ Бруханський
Герда, 2013
42013
Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання Звіту про рух грошових коштів
П Атамас, О Атамас
Бухгалтерський облік і аудит, 13-18, 2013
42013
Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами Звіту про рух грошових коштів
П Атамас, О Атамас
Бухгалтерський облік і аудит, 13-19, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20