Подписаться
НА Городько, НО Городько, N Gorodko, N Horodko, Городько НО, Gorodko Natalia, Городько НА
НА Городько, НО Городько, N Gorodko, N Horodko, Городько НО, Gorodko Natalia, Городько НА
Институт проблем регистрации информации НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipri.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія дослідження та оцінки інформаційних ресурсів
НОГ МГ Монастирецький, ГІ Шалаєва, ЄО Цибульська
Реєстрація, зберігання і обробка даних 2, 96-103, 2002
52002
Використання нейронних мереж при моделюванні процесів забезпечення функціональної живучості систем організаційного управління об’єктами критичних інфраструктур
ГН О.
V Міжнародної науково-технічної Internet-конференції «Сучасні методи …, 2018
2018
Survivability of systems of organizational management objects of critical infrastructures
GNA Zajchikova O.V., Boyarinova Yu.Ye.
Сталого розвитку тисячоліття: виклики для університетів наук про життя …, 2018
2018
Нейронні мережі систем організаційного управління об’єктами критичних інфраструктур
НО Городько
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018
2018
Адаптивные системы организационного обеспечения критических инфраструктур
ГНА Бояринова Ю.Е.
Системный анализ и информационные технологии: материалы 20-й Международной …, 2018
2018
Using hyper complex numbers for modeling the quality management system of information services
GNA Boyarinova Yu.E.
Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 19-ї Мiжнародної …, 2017
2017
О методике реорганизации информационного обмена между компонентами системы организационного управления
НА Городько
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 49-51., 2017
2017
Моделювання оптимальної інформаційної взаємодії в системі організаційного управління
ГНА Бояринова Ю.Е
Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем …, 2017
2017
О моделировании системы управления качеством информационных услуг
ГНА Бояринова Ю.Е.
ІІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, присвячена актуальним …, 2016
2016
Об использовании гиперкомплексных числовых систем при когнитивном моделировании сложных систем
ТВС Н.О. Городько
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 81-82, 2016
2016
Гіперкомплексний підхід до моделювання процесів у системах управління якістю інформаційних послуг
ТВС Н.А. Городько
ІПРІ НАН України, 102-104, 2015
2015
О МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ГНА Бояринова Ю.Е.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ, 31-39, 2015
2015
Definition of telecommunications services quality using a hypercomplex data reporting
GNA Boyarinova Yu. E.
Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та …, 2014
2014
Множинність неканонічних гіперкомплексних числових систем скінченної вимірності
ЯО Каліновський, ЮЄ Боярінова, ЯВ Хіцко, НО Городько
ВЕК+, 2013
2013
Lots noncanonical hypercomplex number systems of finite dimension
НОГ ЯО Каліновський, ЮЄ Боярінова, ЯВ Хіцко
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2013
2013
О системе хранения и обработки даннях в гиперкомплексных числових системах
Городько
ІПРІ НАН України, 50-53, 2012
2012
Построение высокоразмерных изоморфных гиперкомплексных числовых систем
ЮЕ Бояринова, НА Городько
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 35-48, 2012
2012
Построение матричных представлений изоморфных гиперкомплексных числовых систем
НОГ Я.О.Каліновський, Ю.Е.Боярінова
Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 64-69, 2011
2011
О комбинаторном алгоритме полного перебора возможных гиперкомплексных числовых систем
ГН А.
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2011
2011
Организация документооборота в системе обработки информации
ГН А.
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20