Богдан Стеценко
Богдан Стеценко
ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного фінансового управління)
Д Леонов, Б Стеценко
Ринок цінних паперів України, 47-55, 2006
152006
Фінансовий ринок: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ВМ Суторміна, ВМ Радзієвський, БС Стеценко
К.: КНЕУ, 2001
142001
Фінансовий ринок: навч. посібник
ВМ Суторміна, ВМ Радзієвська, БС Стеценко
К.: КНЕУ, 100, 2001
92001
Дивідендна політика акціонерного товариства: українські реалії в контексті світового досвіду
Б Стеценко
Цінні папери України, 6-7, 2000
92000
До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України
Б Cтеценко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
52011
Акціонерні товариства на ринку капіталів України
БС Стеценко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук/БС …, 2007
52007
Типологія національної моделі корпоративного управління
С Красножон, Б Стеценко
Цінні папери України//http://corporation. com. ua/library/publication/pub …, 2006
42006
Дивідендна політика в контексті корпоративної соціальної відповідальності: полемічні аспекти
Б Стеценко, Є Бобров
Ринок цінних паперів України, 59-62, 2012
32012
Вітчизняні підприємства на глобальному ринку акцій: діалектика внутрішньокорпоративних процесів
В Хлівний, Б Стеценко
Ринок цінних паперів України, 45-50, 2012
32012
Акціонерні товариства на ринку капіталів України: проблемні питання взаємодії
БС Стеценко
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 151-156, 2011
32011
Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства
ВБ Базилюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 28-32, 2014
22014
Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВМ Радзієвська, БС Стеценко
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВМ Радзієвська, БС Стеценко.–К.: КНЕУ, 2002
22002
Підприємства державного сектору економіки на ринку акцій в Україні: проблемні питання
Д Леонов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Foa/2008_12/12_07. pdf, 0
2
Інформаційна функція фінансових посередників в постіндустріальній економіці
БС Стеценко, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Євроінтеграційні засади розвитку фінансової інфраструктури в Україні
БС Стеценко
Видавничий дім" Гельветика", 2017
12017
Питання ідентифікації дефініції «фінансова інфраструктура» в сучасній науці/БС Стеценко
Б Стеценко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2017
12017
Транснаціоналізація як визначальна тенденція розвитку глобальної фінансової інфраструктури
БС Стеценко
Видавничий дім «Гельветика», 2017
12017
Власний капітал акціонерного товариства: полемічні питання теорії
МА Гапонюк, БС Стеценко
Фінанси, облік і аудит, 22-30, 2012
12012
Знання–ключовий ресурс розвитку фінансового посередництва в Україні на сучасному етапі
БС Стеценко, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
ІНДИВІДУАЛЬНА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
БС Стеценко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, ОБЛІКУ ТА …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20