Богдан Стеценко
Богдан Стеценко
ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий ринок:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц]
ВМ Суторміна, ВМ Радзієвський, БС Стеценко
К.: КНЕУ, 2001
192001
Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку
ІВ Ангелко
Молодий вчений, 893-897, 2015
162015
Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного фінансового управління)
Д Леонов, Б Стеценко
Ринок цінних паперів України, 47-55, 2006
152006
Фінансовий ринок: навч. посібник
ВМ Суторміна, ВМ Радзієвська, БС Стеценко
К.: КНЕУ, 100, 2001
102001
Теоретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства
Б Стеценко
Ринок цінних паперів. Вісник ДКЦПФР, 41-47, 2010
92010
Дивідендна політика акціонерного товариства: українські реалії в контексті світового досвіду
Б Стеценко
Цінні папери України, 6-7, 2000
82000
До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України
Б Cтеценко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
62011
Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства
ВБ Базилюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 28-32, 2014
52014
Дивідендна політика в контексті корпоративної соціальної відповідальності: полемічні аспекти
Б Стеценко, Є Бобров
Ринок цінних паперів України, 59-62, 2012
52012
Акціонерні товариства на ринку капіталів України
БС Стеценко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук/БС …, 2007
52007
Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків
БС Стеценко
Інвестиції: практика та досвід, 21-25, 2017
42017
Транснаціоналізація як визначальна тенденція розвитку глобальної фінансової інфраструктури
БС Стеценко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
42017
Банки в сучасній моделі фінансової інфраструктури в Україні
БС Стеценко
Інтелект XXI, 139-142, 2017
32017
Вітчизняні підприємства на глобальному ринку акцій: діалектика внутрішньокорпоративних процесів
В Хлівний, Б Стеценко
Ринок цінних паперів України, 45-50, 2012
32012
Типологія національної моделі корпоративного управління
С Красножон, Б Стеценко
Цінні папери України//http://corporation. com. ua/library/publication/pub …, 2006
32006
Інформаційна функція фінансових посередників в постіндустріальній економіці
БС Стеценко, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Питання ідентифікації дефініції «фінансова інфраструктура» в сучасній науці/БС Стеценко
Б Стеценко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2017
22017
Власний капітал акціонерного товариства: полемічні питання теорії
МА Гапонюк, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Акціонерні товариства на ринку капіталів України: проблемні питання взаємодії
Б Стеценко
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 151-156, 2011
22011
Підприємства державного сектору економіки на ринку акцій в Україні: проблемні питання
ДА Леонов, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20