Богдан Стеценко
Богдан Стеценко
ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Факторний аналіз фінансового стану акціонерного товариства методом Дюпон (у контексті оцінки ефективності корпоративного фінансового управління)
Д Леонов, Б Стеценко
Ринок цінних паперів України, 47-55, 2006
152006
Фінансовий ринок:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц]
ВМ Суторміна, ВМ Радзієвський, БС Стеценко
К.: КНЕУ, 2001
152001
Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку
ІВ Ангелко
Молодий вчений, 893-897, 2015
142015
Фінансовий ринок: навч. посібник
ВМ Суторміна, ВМ Радзієвська, БС Стеценко
К.: КНЕУ, 100, 2001
82001
Дивідендна політика акціонерного товариства: українські реалії в контексті світового досвіду
Б Стеценко
Цінні папери України, 6-7, 2000
82000
До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України
Б Cтеценко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
52011
Теоретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства
Б Стеценко
Ринок цінних паперів. Вісник ДКЦПФР, 41-47, 2010
52010
Акціонерні товариства на ринку капіталів України
БС Стеценко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук/БС …, 2007
52007
Транснаціоналізація як визначальна тенденція розвитку глобальної фінансової інфраструктури
БС Стеценко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
42017
Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства
ВБ Базилюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 28-32, 2014
42014
Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків
БС Стеценко
Інвестиції: практика та досвід, 21-25, 2017
32017
Дивідендна політика в контексті корпоративної соціальної відповідальності: полемічні аспекти
Б Стеценко, Є Бобров
Ринок цінних паперів України, 59-62, 2012
32012
Вітчизняні підприємства на глобальному ринку акцій: діалектика внутрішньокорпоративних процесів
В Хлівний, Б Стеценко
Ринок цінних паперів України, 45-50, 2012
32012
Типологія національної моделі корпоративного управління
С Красножон, Б Стеценко
Цінні папери України//http://corporation. com. ua/library/publication/pub …, 2006
32006
Банки в сучасній моделі фінансової інфраструктури в Україні
БС Стеценко
Інтелект XXI, 139-142, 2017
22017
Інформаційна функція фінансових посередників в постіндустріальній економіці
БС Стеценко, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Акціонерні товариства на ринку капіталів України: проблемні питання взаємодії
Б Стеценко
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 151-156, 2011
22011
Підприємства державного сектору економіки на ринку акцій в Україні: проблемні питання
ДА Леонов, БС Стеценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВМ Радзієвська, БС Стеценко
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВМ Радзієвська, БС Стеценко.–К.: КНЕУ, 2002
22002
Індивідуальні інвестори–фінансові інституції: проблеми взаємодії в Україні
БС Стеценко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20