Сергій Сюткін ORCIDiD 0000-0002-0871-0993
Сергій Сюткін ORCIDiD 0000-0002-0871-0993
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної та регіональної географії
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Географія населення
СІ Сюткін
Суми: ВПП "Фабрика друку", 2015
92015
Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. Книга-зошит
СІ Сюткін, ГГ Леонтьєва
Суми: Університетська книга, 2003
5*2003
Суспільно-географічні напрями оптимізації виробничого комплексу Сумської області з метою поліпшення екологічної ситуації: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. геогр …
СІ Сюткін
Інститут географії НАН України, 2001
5*2001
До кадастру туристичних ресурсів Сумської області
АО Корнус, СІ Сюткін, ВВ Чайка
Туристично-краєзнавчі дослідження, 250-263, 1999
51999
Практична підготовка студентів: стан і проблеми
ОС Данильченко, ОГ Корнус, АО Корнус, СІ Сюткін, БМ Нешатаєв
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 28-34, 2018
42018
Event tourism for transboundary cooperation
AO Kornus, SI Siutkin, OH Kornus, OS Danylchenko
Сумський державний університет, 2017
42017
Розвиток подієвого туризму в Сумській області
СІ Сюткін, АО Корнус, ОГ Корнус, ОС Данильченко
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Туризм: міжнародний досвід та …, 2017
42017
Рекреаційна географія
СІ Сюткін, ГГ Леонтьєва
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2007
42007
Туристичні ресурси Сумської області та оптимізація шкільної туристської роботи
АО Корнус, ГЄ Шевченко, СІ Сюткін
Педагогічна Сумщина, 34-38, 1999
41999
Екскурсія як одна з форм викладання навчальної дисципліни "Краєзнавство"
АО Корнус, ОГ Корнус, ОС Данильченко, СІ Сюткін, БМ Нешатаєв
Всеукраїнська науково-практична конференція "Подільський регіон: виклики ХХІ …, 2017
3*2017
Формування нових рекреаційних потреб населення
СІ Сюткін
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 140-144, 2016
32016
Географія і екологія: суспільно-географічний погляд
СІ Сюткін
Екологія і раціональне природокористування : Наукові записки СумДПУ імені А …, 2005
32005
Курс лекцій з географії світового господарства
СІ Сюткін
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020
22020
Історико-географічні особливості розвитку спиртової промисловості у Сумській області України
ОГ Корнус, АО Корнус, СІ Сюткін
Science, research, development (Berlin, 30.01.2019 – 31.01.2019) 13, 40-42, 2019
22019
Географія світового господарства: робочий зошит для самостійної роботи студентів
СІ Сюткін
ФОП Цьома СП, 2018
22018
Resources and opportunities for the development of event tourism in Ukraine
S Siutkin, A Kornus, O Kornus, O Danylchenko
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii 11 (Rocznik VI. No 1 …, 2017
22017
Політична географія : навчальний посібник
СІ Сюткін
Суми : ВПП "Фабрика друку", 2017
22017
Суспільно-географічні аспекти вивчення рекреаційного природокористування
СІ Сюткін
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 174-178, 2017
22017
Регіональне лісокористування як об'єкт суспільно-географічного дослідження
СІ Сюткін, ОМ Вистороп
Географія та екологія: наука і освіта: збірник матеріалів 8 Всеукраїнської …, 2020
12020
Соціально-географічний аналіз регіональної ідентичності населення Сумщини
ЛП Гоженко, СІ Сюткін
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки 2 (Вип. 1 …, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20