Лариса Ботвінікова
Лариса Ботвінікова
Днепропетровская медицинская академия
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мышечная дисфункция при ХОБЛ: переоценка проблемы, новые возможности терапии
ТА Перцева
Здоровье Украины 3, 17, 2008
152008
Качество жизни больных, страдающих аллергическими заболеваниями
ТА Перцева, ЛИ Конопкина, ЛА Ботвиникова
Астма та алергія, 32-37, 2002
152002
Медико-соціальні аспекти визначення якості життя у хворих на бронхіальну астму та хронічний обструктивний бронхіт
ТО Перцева, ЛА Ботвінікова
Укр. пульмонол. журн, 19-21, 2000
102000
Противовоспалительная терапия больных ХОЗЛ-результаты клинических исследований
ТА Перцева
Укр. пульмон. журн, 17, 2011
52011
Роль индивидуальных реабилитационных программ в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом
ТА Перцева, ЛА Ботвиникова, ЛИ Конопкина
Укр. пульмонол. журн, 32-34, 2004
52004
Ефективність навчальних та реабілітаційних програм у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму та хронічний обструктивний бронхіт
ЛА Ботвінікова
-Київ.-2001.-21 с, 2001
32001
Ефективність та безпечність застосування аіртеку у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ЛА Ботвінікова, ОВ Мироненко
Актуальні питання медичної науки та практики 1 (1), 137-143, 2016
12016
The psychological status in COPD patients-The influence of the complex psychology rehabilitation
L Botvinikova, A Garagulya, Y Guba
European Respiratory Journal 42 (Suppl 57), 2013
12013
The role of individual rehabilitation programs in the complex treatment of patients with chronic obstructive bronchitis
TA Pertseva, LA Botvinikova, LI Konopkina
Ukrayinskiy pulmonologlchniy zhurnal 2, 32-34, 2004
12004
Роль мотивації у підвищенні ефективності навчання в інтернатурі
ЛІ Конопкіна, ОВ Фесенко, ОВ Мироненко, ЛА Ботвінікова, ЮВ Губа
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку …, 2019
2019
Формування професійної відповідальності як важлива частина виховання особистості майбутнього лікаря
ЛІ Конопкіна, ЛА Ботвінікова, ОВ Мироненко, КО Бєлослудцева, ...
2018
Впровадження інновацій у педагогічний процес–шлях до розбудови вищої медичної школи України
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ТВ Кіреєва, КЄ Богацька, ОГ Черкасова, ...
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука 3, 117-119, 2018
2018
Досвід роботи «палатної команди» як найбільш ефективної форми професійної підготовки іноземних студентів, що розмовляють англійською мовою у медичному ВИШі
ЛІ Конопкіна, ЛА Ботвінікова, ОВ Мироненко, ОВ Фесенко, ...
2018
Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова формування особистості сучасного лікаря
ЛІ Конопкіна, ВМ Березовський, ТВ Кірєєва, КЄ Богацька, ...
Медична освіта 3, 36-38, 2018
2018
Організація позааудиторної роботи студентів-медиків 4 курсу, що навчаються іноземною (англійською) мовою
ЛА Ботвінікова, КО Бєлослудцева
Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості …, 2017
2017
Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту студентів-медиків та лікарів-інтернів у процесі навчання
ЛА Ботвінікова, ЛІ Конопкіна
Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю …, 2017
2017
Комунікативна майстерність майбутніх лікарів як одна із складових іх професійної компетентності
ЛІ Конопкіна, ЛА Ботвінікова
Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості …, 2016
2016
Серцево-судинний ризик у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ЛІ Конопкіна, ЛА Ботвінікова, МА Крихтіна
Проблемы экологии и медицины 20 (1-2), 2016
2016
Нові діагностичні можливості щодо встановлення природи респіраторних симптомів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ЛА Ботвінікова
Проблемы экологии и медицины 20 (3-4), 2016
2016
Prevalence and goals in the managing of COPD patients in COPD-school
L Botvinikova, B Basina, A Garagulya
European Respiratory Journal 42 (Suppl 57), 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20