Григорій Господаренко - Григорий Господаренко - Hrigorij Hospodarenko ORCID (0000-0002-6495-2647)
Григорій Господаренко - Григорий Господаренко - Hrigorij Hospodarenko ORCID (0000-0002-6495-2647)
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи інтегрованого застосування добрив
ГМ Господаренко
К.: ЗАТ “Нічлава, 2002
772002
Агрохімія: підручник
ГМ Господаренко
К.: ННЦ «ІАЕ, 253-254, 2010
712010
Агрохімія мінеральних добрив
ГМ Господаренко
К.: Науковий світ, 2003
202003
Агрохімія
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял
Вища школа, 250-283, 1995
201995
Удобрення сільськогосподарських культур
ГМ Господаренко
К.: Вища школа, 2010
142010
Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого за різних норм і строків внесення азотних добрив
ЛВВ Господаренко Г. М.
Вісник Полтавської ДАА, 6–10, 2010
122010
Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
АФ Бойчук
Збірник наукових праць УДАУ, 5-14, 2003
92003
Справочник по зерновым культурам / Под ред. И. М. Карасюка
ИМ Карасюк, ГН Господаренко
К.: Урожай, 1991
91991
Пшениця спельта
ЛВВ Господаренко Г. М., Костогриз П. В.
К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016
72016
Система застосування добрив
ГМ Господаренко
К.: ННЦ «ІАЕ 332, 2015
72015
Умови збереження вмісту гумусу в ґрунті польової сівозміни
ПІВ Господаренко Г. М. , Трус О.М.
Біологічні системи 4 (1), 31–34, 2012
72012
Розробка та обґрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко
ступеня доктора. с.-г. наук: спец. 06.01. 04 “Агрохімія”/ГМ Господаренко, 2001
72001
Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2014
62014
Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів норм і строків внесення добрив
ПММ Господаренко Г. М.
Новітні агротехнології, 5–10, 2013
62013
Osnovy intehrovanoho zastosuvannia dobryv [Bases of the integrated application of fertilizers]
HM Hospodarenko
Kyiv: Nichlava [in Ukrainian], 2002
62002
Продуктивність польової сівозміни за тривалого застосування добрив на чорноземі опідзоленому правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко
Землеробство України в ХХІ ст.: Матеріали Всеукр. …, 2000
52000
Продуктивність ярого ячменю залежно від особливостей удобрення
ГМ Господаренко
Київ 1995, 1995
51995
Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ОВ Нікітіна
Вінницький національний аграрний університет, 2015
42015
Вплив тривалого застосування добрив на вміст рухомих форм мікроелементів у ґрунті
МОО Господаренко Г. М.
Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство …, 2011
4*2011
Вплив норм і строків внесення мінеральних добрив на врожай і якість насіння рижію ярого
ГМ Господаренко, РМ Зануда
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20