Григорій Господаренко - Григорий Господаренко - Hrigorij Hospodarenko ORCID (0000-0002-6495-2647)
Григорій Господаренко - Григорий Господаренко - Hrigorij Hospodarenko ORCID (0000-0002-6495-2647)
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи інтегрованого застосування добрив
ГМ Господаренко
К.: ЗАТ “Нічлава, 2002
772002
Агрохімія: підручник
ГМ Господаренко
К.: ННЦ «ІАЕ, 253-254, 2010
712010
Агрохімія мінеральних добрив
ГМ Господаренко
К.: Науковий світ, 2003
202003
Агрохімія
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял
Вища школа, 250-283, 1995
201995
Удобрення сільськогосподарських культур
ГМ Господаренко
К.: Вища школа, 2010
142010
Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого за різних норм і строків внесення азотних добрив
ЛВВ Господаренко Г. М.
Вісник Полтавської ДАА, 6–10, 2010
122010
Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
АФ Бойчук
Збірник наукових праць УДАУ, 5-14, 2003
92003
Справочник по зерновым культурам / Под ред. И. М. Карасюка
ИМ Карасюк, ГН Господаренко
К.: Урожай, 1991
91991
Пшениця спельта
ЛВВ Господаренко Г. М., Костогриз П. В.
К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016
72016
Система застосування добрив
ГМ Господаренко
К.: ННЦ «ІАЕ 332, 2015
72015
Умови збереження вмісту гумусу в ґрунті польової сівозміни
ПІВ Господаренко Г. М. , Трус О.М.
Біологічні системи 4 (1), 31–34, 2012
72012
Розробка та обґрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко
ступеня доктора. с.-г. наук: спец. 06.01. 04 “Агрохімія”/ГМ Господаренко, 2001
72001
Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2014
62014
Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів норм і строків внесення добрив
ПММ Господаренко Г. М.
Новітні агротехнології, 5–10, 2013
62013
Osnovy intehrovanoho zastosuvannia dobryv [Bases of the integrated application of fertilizers]
HM Hospodarenko
Kyiv: Nichlava [in Ukrainian], 2002
62002
Продуктивність польової сівозміни за тривалого застосування добрив на чорноземі опідзоленому правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко
Землеробство України в ХХІ ст.: Матеріали Всеукр. …, 2000
52000
Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність цукрових буряків
ГМ Господаренко
Цукрові буряки, 2000
52000
Продуктивність ярого ячменю залежно від особливостей удобрення
ГМ Господаренко
Київ 1995, 1995
51995
Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук, ОВ Нікітіна
Вінницький національний аграрний університет, 2015
42015
Вплив тривалого застосування добрив на вміст рухомих форм мікроелементів у ґрунті
МОО Господаренко Г. М.
Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство …, 2011
4*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20