To edit, sign in as polina2001irina@gmail.com.
Undo
Ирина Красюк
Ирина Красюк
доцент образотворчого мистецтва, КДПУ
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нариси з історії розвитку художньої освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.: навчально-методичний посібник
ІО Красюк
Кривий Ріг: видавничий дім, 2012. – 300 с. іл., 2012
32012
Формування естетичної культури та рівень підготовки дизайнерів у ВНЗ
ІО Красюк
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів: зб …, 2017
2017
Художня освіта як предмет вивчення й дослідження та її основні змістовні лінії
ИА Красюк
Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст: зб. матер …, 2017
2017
Художня освіта як предмет вивчення й дослідження та її основні змістові лінії
ІО Красюк
Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього …, 2015
2015
Провідні підходи до методики викладання образотворчого мистецтва: історико-педагогічний контекст
ІО Красюк
Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. – Полтава: ПНПУ ім. В. Г …, 2015
2015
З досвіду викладання історії методів малювання в Україні на художньо-графічних факультетах
ІО Красюк
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: зб. наук. праць …, 2014
2014
Художественное образование в университетах России в ХIX – в начале XX ст.
ИА Красюк
Современное образование: новые методы и технологии в организации …, 2013
2013
Питання якості навчання малювання в школах, гімназіях, училищах і університетах Російської імперії на початку ХХ ст.
ІО Красюк
Вища школа України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2013
2013
Тенденції розвитку художньої освіти на Лівобережній україні в ХІХ – на початку ХХ ст.
ІО Красюк
Педагогічна майстерність як система професійних та мистецьких …, 2012
2012
Культурно-історичні аспекти розвитку художньої освіти на Лівобережній Україні на початку ХХ ст.
ІО Красюк
Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Серія …, 2012
2012
Культурні взаємодії як чинники розвитку художньої освіти на Лівобережній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.
ІО Красюк
Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: зб …, 2011
2011
Передумови і тенденції розвитку художньої освіти на Лівобережній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.
ІО Красюк
Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПНПУ, 2011. - №4 (113). – С. 61-65., 2011
2011
Дослідження етапів становлення художньої освіти на Лівобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.
ІО Красюк
Педагогічна майстерність як система професійних та мистецьких …, 2010
2010
Соціально-економічні, політичні й культурно-історичні умови становлення художньої освіти на Лівобережній Україні у ХІХ столітті
ІО Красюк
Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Серія …, 2009
2009
До питання становлення художньої освіти в Україні: Миргородська художньо-промислова школа в перші роки існування
ІО Красюк
Педагогіка вищої та середньої школи. – Спец. випуск: Мистецько-педагогічна …, 2007
2007
Малювання в змісті шкільної освіти в Україні в ХІХ – початку ХХ століття
ІО Красюк
Педагогіка вищої та середньої школи. – Спец. випуск: Мистецько-педагогічна …, 2006
2006
Про підготовку та кваліфікаційну характеристику вчителів малювання в Україні ХІХ століття
ІО Красюк
Педагогіка вищої та середньої школи. Мистецько-педагогічна освіта: проблеми …, 2005
2005
З історії художньо-педагогічної освіти: викладання дисциплін образотворчого циклу в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
ІО Красюк
Спец. випуск: Художньо-педагогічна освіта ХХІ ст.: теорія, методи …, 2005
2005
Народна освіта на Катеринославщині в ХІХ столітті / Ірина Олександрівна Красюк
ІО Красюк
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2002
2002
Теоретичні погляди Миколи Мурашко як аспект його художньо-педагогічної діяльності
ІО Красюк
Мистецтво та освіта, С. 58-60, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20