Підписатись
Ирина Саух
Ирина Саух
доктор економічних наук. професор
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика перевірки операцій з оплати праці та пов’язаних з нею розрахунків
ІВ Саух
ЖДТУ, 2011
322011
Основи економічної теорії
АУ Уразов, ПВ Маслак, ІВ Саух
МАУП, 2004
262004
Соціологія: словник термінів і понять
ЄА Біленький, МА Козловець
Kondor, 2006
252006
Концептуальні основи формування системи туризму в Україні
ІВ Саух
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
242016
Blockchain technology as an organization of accounting and management in a modern enterprise
S I.V.
International Journal of Management (IJM) 11 (6), 516-528, 2020
22*2020
Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі
ІВ Саух
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
212010
Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики
ІВ Саух, ИВ Саух
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 145-151, 2016
202016
Документальне забезпечення розрахунків з оплати праці
ІВ Саух
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
202011
Витрати на оплату праці: економічна сутність
ІВ Саух
ЖДТУ, 2010
172010
Основи економічної теорії: навч. посіб
АУ Уразов, ПВ Маслак, ІВ Саух
Київ: МАУП, 2005
172005
Державне регулювання розвитку туризму: сутність поняття та проблеми визначення
ІВ Саух
Актуальні проблеми економіки, 59-66, 2014
162014
Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування
ІВ Саух
Бізнес Інформ, 258-262, 2015
152015
Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження
ІВ Саух
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09 «Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2012
142012
Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку
ІВ Саух, ВВ Шиманська, ТВ Момонт
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 230-236, 2019
132019
Внутрішній контроль затрат на оплату праці: організаційний підхід
ІВ Саух
ЖДТУ, 2011
122011
Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичного підприємства: теорія, методологія, організація
ІВ Саух
ЖДТУ, 2017
92017
Аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника
ІВ Саух, ВГ Виговський
Ефективна економіка, 2019
72019
МАЛИЙ БІЗНЕС В АСПЕКТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
ІВ Саух
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (5), 2008
62008
Сучасні технології управління в готельно-ресторанному бізнесі: практики та інновації
КМ Кащук, ІВ Мосійчук, ІВ Саух
Бізнес інформ, 93-99, 2023
52023
Стратегічний розвиток туристичної галузі в Житомирській області
НГ Виговська, ІВ Саух
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 118-124, 2018
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20