Крот Людмила Миколаївна (Liudmyla Krot)
Крот Людмила Миколаївна (Liudmyla Krot)
к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кредитні спілки як джерело фінансування підприємств аграрного сектора економіки
ЛМ Крот
Агросвіт, 79-84, 2013
32013
Проблеми та перспективи фінансування дорадчої діяльності в аграрній сфері України
ЛМ Крот
Інвестиції: практика та досвід, 92-96, 2013
12013
Про роль земських установ Лівобережної України в формуванні та діяльності дрібних сільськогосподарських товариств (початок XX ст.)
ЛМ Крот
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
12007
Державна підтримка суб’єктів підприємництва в аграрній сфері
Л Крот
Тернопіль: ТНЕУ, 2020
2020
Діяльність ломбардів на ринку небанківських фінансових послуг
ЛМ Крот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Економічна діяльність Кременчуцького повітового земства (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
ЛМ Крот
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
2016
Фінансування виставкової діяльності земствами лівобережної України (друга половина ХІХ–поч. ХХ ст.)
ЛМ Крот
Ефективна економіка, 2014
2014
Джерела формування та основні напрями витрат у бюджеті Кременчуцького повітового земства
ЛМ Крот
Інвестиції: практика та досвід, 110-114, 2013
2013
Роль земств у становленні та розвитку кредитних установ в епоху ринкових реформ (на матеріалах Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній)
ЛМ Крот
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
2013
Фінансово-економічне забезпечення земськими установами лівобережної україни діяльності сільськогосподарських складів
ЛМ Крот
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
2013
Фінансування земствами кредитних установ (на матеріалах Полтавської губернії)
ЛМ Крот
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Економічні витрати в бюджетах земських установ лівобережної України в кінці xix на початку xx століття
ЛМ Крот
Ефективна економіка, 2012
2012
Громадсько-політична діяльність М. Грушевського в творчості істориків української діаспори
В Крот
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2007
2007
Діяльність земств в оцінці істориків української діаспори
Л Крот
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2007
2007
ЦІНОВІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ УГОД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЛМ Крот
Редакційна колегія, 20, 0
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ЛМ Крот
Редакційна колегія, 14, 0
Висвітлення діяльності земських установ на сторінках Киевской старины
ЛМ Крот, ВО Крот
Гуржіївські історичні читання, 17-20, 0
Фінансування земствами Лівобережної України сільськогосподарських шкіл на початку ХХ століття
ЛМ Крот, ЛН Крот
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ЛМ Крот
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 142, 0
РОЛЬ ЗЕМСТВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В МОДЕРНІЗАЦІЇ
ЛМ КРОТ
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20