Клочко Віталій
Клочко Віталій
ВНТУ, Інститут інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії,
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі
ВІ Клочко
КІВЦ ВДТУ м. Вінниця, 1998
1341998
Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Вінниця: ВДТУ 300, 4, 1997
571997
Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до РХ)
ВІ Клочко
АртЕк,, 2006
492006
Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання
ОА Смалько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
382003
Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів
ВГ Бевз
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
352007
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 15, 2013
29*2013
Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій
ВІ Клочко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт.—Вип …, 2004
272004
Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій: монографія
ВІ Клочко, МГ Прадівлянний
Вінниця: ВНТУ, 2009
242009
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: монографія
ВІ Клочко, НІ Праворська
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 140, 2008
202008
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
ВНТУ, 2009
192009
Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Клочко ВІ–В.: ВДТУ, 1997
181997
Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії: монографія/Міністерство освіти та науки …
ВІ Клочко
Вінниця: ВНТУ, 2009
132009
Народи моря" та Північне Причорномор’я
ВІ Клочко
Археологія 1, 10-17, 1990
131990
Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей
ВІ Клочко, АА Коломієць
ВНТУ, 2012
122012
Формування методологічної компетентності студентів технічних університетів
ВІ Клочко, НО Клочко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб …, 2008
122008
Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія
ВМ Михалевич
ВНТУ, 2004
122004
Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ВП Олексюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
112007
Деякі аспекти методики застосування нових інформаційних технологій під час вивчення теми “Диференціальні рівняння” у вищому технічному навчальному закладі
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
102004
Розвиток розумової діяльності старшокласників у процесі вивчення алгебри та початків аналізу з використанням інформаційних технологій
ТВ Зайцева
Видавничий відділ Херсонського державного педагогічного університету, 2001
92001
Вища математика. Звичайні диференціальні рівняння (з комп’ютерною підтримкою):[навчальний посібник]
ВІ Клочко
Вінниця: ВНТУ, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20