Follow
Клочко Віталій
Клочко Віталій
ВНТУ, Інститут інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії,
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі
ВІ Клочко
КІВЦ ВДТУ м. Вінниця, 1998
1591998
Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до РХ)
ВІ Клочко
АртЕк,, 2006
962006
Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Вінниця: ВДТУ 300, 4, 1997
691997
Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій: монографія
ВІ Клочко, МГ Прадівлянний
Вінниця: ВНТУ, 2009
452009
Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів
ВГ Бевз
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
452007
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні астрономії
ІА Ткаченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
43*2013
Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання
ОА Смалько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
432003
Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей
ВІ Клочко, АА Коломієць
ВНТУ, 2012
312012
Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій
ВІ Клочко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт.—Вип …, 2004
292004
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: монографія
ВІ Клочко, НІ Праворська
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 140, 2008
262008
Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Вінниця: ВДТУ, 1997
251997
Народи моря» та Північне Причорномор’я
ВІ Клочко
Археологія.–1990 1, 10-17, 1990
211990
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 102-106, 2009
202009
Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії: монографія
ВІ Клочко, МБ Ковальчук
Вінниця: ВНТУ, 2009
172009
Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ВП Олексюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
162007
Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки
І Гирка
Обрії, 64-67, 2015
142015
Формування знань майбутніх інженерів з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь: монографія
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
Вінниця: ВНТУ 216, 4, 2010
142010
Формування методологічної компетентності студентів технічних університетів
ВІ Клочко, НО Клочко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб …, 2008
142008
Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія
ВМ Михалевич
ВНТУ, 2004
142004
Зовнішньоторговельні відносини України в умовах посилення інтеграційних зв'язків
ВП Клочко
Актуальні проблеми економіки, 141-155, 2003
142003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20