Клочко Віталій
Клочко Віталій
ВНТУ, Інститут інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії,
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі
ВІ Клочко
Modern Information Technologies in Professional Training of Future Food …, 1998
1241998
Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Вінниця: ВДТУ 300, 1997
731997
Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання
ОА Смалько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
352003
Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до РХ)
ВІ Клочко
АртЕк,, 2006
332006
Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів
ВГ Бевз
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
302007
Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій
ВІ Клочко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт.—Вип …, 2004
292004
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 15, 2013
202013
Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій: монографія
ВІ Клочко, МГ Прадівлянний
Вінниця: ВНТУ, 2009
202009
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: монографія
ВІ Клочко, НІ Праворська
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008
192008
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
ВНТУ, 2009
172009
Народи моря" та Північне Причорномор’я
ВІ Клочко
Археологія (1). Київ, 1990
131990
Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії: монографія/Міністерство освіти та науки …
ВІ Клочко
Вінниця: ВНТУ, 2009
122009
Формування методологічної компетентності студентів технічних університетів
ВІ Клочко, НО Клочко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб …, 2008
122008
Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ВП Олексюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
112007
Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія
ВМ Михалевич
ВНТУ, 2004
112004
Деякі аспекти методики застосування нових інформаційних технологій під час вивчення теми “Диференціальні рівняння” у вищому технічному навчальному закладі
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
102004
Розвиток розумової діяльності старшокласників у процесі вивчення алгебри та початків аналізу з використанням інформаційних технологій
ТВ Зайцева
Видавничий відділ Херсонського державного педагогічного університету, 2001
92001
Вища математика. Звичайні диференціальні рівняння (з комп’ютерною підтримкою):[навчальний посібник]
ВІ Клочко
Вінниця: ВНТУ, 2013
72013
Зовнішньоторговельні відносини України в умовах посилення інтеграційних зв’язків
В Клочко
Актуальні проблеми економіки, 141-155, 2003
72003
До реконструкції озброєння та військової справи катакомбного суспільства Північного Причорномор'я
ВІ Клочко, СЖ Пустовалов
Праці центру пам'яткознавства.-K, 118-141, 1992
71992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20