Клочко Віталій
Клочко Віталій
ВНТУ, Інститут інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії,
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі
ВІ Клочко
КІВЦ ВДТУ м. Вінниця, 1998
1381998
Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Вінниця: ВДТУ 300, 4, 1997
661997
Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до РХ)
ВІ Клочко
АртЕк,, 2006
642006
Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів
ВГ Бевз
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
412007
Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання
ОА Смалько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
392003
Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій: монографія
ВІ Клочко, МГ Прадівлянний
Вінниця: ВНТУ, 2009
332009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 15, 2013
32*2013
Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій
ВІ Клочко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт.—Вип …, 2004
272004
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: монографія
ВІ Клочко, НІ Праворська
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 140, 2008
212008
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
ВНТУ, 2009
202009
Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник
ВІ Клочко
Клочко ВІ–В.: ВДТУ, 1997
201997
Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей
ВІ Клочко, АА Коломієць
ВНТУ, 2012
192012
Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії: монографія/Міністерство освіти та науки …
ВІ Клочко
Вінниця: ВНТУ, 2009
162009
Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики
ВП Олексюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
152007
Народи моря" та Північне Причорномор’я
ВІ Клочко
Археологія 1, 10-17, 1990
151990
Формування методологічної компетентності студентів технічних університетів
ВІ Клочко, НО Клочко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій, 2008
132008
Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія
ВМ Михалевич
ВНТУ, 2004
132004
Формування знань майбутніх інженерів з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь: монографія
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
Вінниця: ВНТУ 216, 4, 2010
102010
Деякі аспекти методики застосування нових інформаційних технологій під час вивчення теми “Диференціальні рівняння” у вищому технічному навчальному закладі
ВІ Клочко, ЗВ Бондаренко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
102004
Зовнішньоторговельні відносини України в умовах посилення інтеграційних зв'язків
ВП Клочко
Актуальні проблеми економіки, 141-155, 2003
92003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20