Трушкіна Наталія, Трушкина Наталья, Trushkina Nataliia
Трушкіна Наталія, Трушкина Наталья, Trushkina Nataliia
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління логістичною діяльністю промислових підприємств
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 2005
392005
Прогнозування показників діяльності підприємства вугільної промисловості
ВГ Гріньов, НЙ Коніщева, ПЄ Філімонов, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 85-99, 2003
122003
Проблеми інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, ИН Кочешкова, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 240-248, 2012
11*2012
Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 57-66, 2005
112005
Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, ІМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Уголь Украины, 6-11, 2014
102014
Управління логістичною діяльністю підприємств: навч. посіб.
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Донецьк: ПВНЗ "Донецький інститут психології і підприємництва", 2008
92008
The classification of forms of public-private partnership: synthesis foreign and domestic experience
Y Zaloznova, I Petrova, N Trushkina
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (3 …, 2016
82016
Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства
ЮЗ Драчук, НІ Новікова, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 112-120, 2014
82014
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія …, 2013
82013
Управління логістичною діяльністю як чинник підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу вугільного підприємства
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Вісник Хмельницького національного університету 1, 10-15, 2005
82005
Щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільних підприємств
ЮЗ Драчук, ВВ Косарєв, НВ Трушкіна
Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб'єктів фінансового ринку …, 2014
72014
Чинники державного регулювання інноваційного розвитку промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України
ЮЗ Драчук, ОМ Єременко, НВ Трушкіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки …, 2014
72014
Управління матеріальними потоками на промисловому підприємстві: уточнення термінології
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер …, 2010
72010
Тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні
ІМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 129-135, 2016
62016
Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості
ЮЗ Драчук, IМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Управління економікою: теорія та практика, 14-30, 2015
62015
Інституціональне забезпечення розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств
ЮЗ Драчук, НВ Трушкина
Економічний вісник Національного гірничого університету, 93-99, 2013
62013
Щодо формування інституціонального середовища інноваційного розвитку вугільних підприємств
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Проблеми системного підходу в економіці: електронне фахове видання, 2012
62012
Удосконалення процесів обслуговування різних категорій споживачів
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 83-91, 2010
62010
Расчет оптимального объема партии поставки материальных ресурсов
НИ Конищева, НВ Трушкина
Логистика: проблемы и решения, 40-47, 2008
62008
Customer focus: basic approaches to definition
NV Trushkina, NS Rynkevich
Business Inform, 244-252, 2019
52019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20