Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему
ОМ Сухомлинов
Надійшла до редколегії 20.12. 2012 р, 2008
292008
Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему
ОМ Сухомлинов
Надійшла до редколегії 20.12. 2012 р, 2008
292008
Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie
H Krasowska
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Instytut Slawistyki PAN, 2012
252012
Когнітивна метафора та її типи
АО Попова
Донец. нац. ун-т.–Донецьк, 2003.–20 с, 2003
18*2003
Соціолінгвістика: навчальний посібник
ЛІ Антошкіна, ГМ Красовська, ПІ Сигеда, ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд, 2007
172007
Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва у випускників професійно–технічних навчальних закладів
ІА Добренко
Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2006
82006
Польсько-українське культурне пограниччя у прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність)
О Сухомлинов
Донецьк: Юго-Восток, 2006
82006
Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя ХХ століття: Монографія
О Сухомлинов
Донецьк: Ландон-ХХІ, 2012
62012
Górale polscy na Bukowinie Karpackiej: studium socjolingwistyczne i leksykalne
H Krasowska
Slawistyczny Osrodek Wydawniczy, 2006
52006
Комп’ютерний сленг: питання узуальності емотиконів
ОА Шауерман
Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство …, 2010
42010
Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу
Л Антошкіна, О Гадинко, Г Красовська, П Сигеда, О Сухомлинов
Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд, 2010
32010
Амбівалентність поняття пограниччя (на прикладі Кресів)
ОМ Сухомлинов
Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики.—Т …, 2007
32007
Етнокультурна модель Князівства Балаку в Атлантиді Анджея Хцюка
О Сухомлинов
Київські полоністичні студії, 388-399, 2010
22010
Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського
О Сухомлинов
Волинь-Житомирщина, 71-82, 2009
22009
Соціально-історичні контексти прояву культурного пограниччя (на прикладі Кресів)
О Сухомлинов
Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості.–Донецьк, 2006
22006
Етичні засади індивідуального діалогічного спілкування як елемент духовної культури українців
ЮВ Малишко, ВВ Пятак
Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості.–Донецьк, 2006
22006
Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів економічного вузу/ЛМ Тернавська
ЛМ Тернавская
–М.: РГБ, 2003.–189 с, 2003
22003
Формування іншомовної лексичної компетентностістудентів немовних ВНЗ засобами фразеології
ЛМ Тернавська, ОА Шауерман
Вісник Дніпропетровського університету імені А.Нобеля, 188 - 193, 2015
12015
Світ тутешній провінції у прозі Марії Шофер
О Сухомлинов
Київські полоністичні студії, 582-587, 2014
12014
Політико-мовна ідентичність у сучасному виборчому процесі
ВП Хомрач
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20