Олена Сергіївна Бондаренко
Олена Сергіївна Бондаренко
доктор економічних наук
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація та проектування логістичних систем
МП Денисенко, ЛГ Шморгун, НГ Шморгун-Allison, ОС Бондаренко, ...
Міленіум, 2016
952016
Методологічні основи управління оборотними активами підприємств
ОС Бондаренко
Інвестиції практика та досвід, 40-44, 2008
912008
Інноваційний розвиток промисловості України
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан
К.: КНТ, 2006
892006
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
622008
Методика управління портфелем дебіторської заборгованості
ОС Бондаренко
Актуальні проблеми економіки, 58, 2006
492006
Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці
ОС Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 36-39, 2008
342008
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.
ВІ Ждан, ЄБ Хаустова, ІВ Колос, ОС Бондаренко
К.: Центр навчальної літератури 384, 6, 2006
312006
Управління поточними активами: теоретичні основи та практичне застосування
ОС Бондаренко
Вісник Хмельницького національного університету, 66, 2005
142005
Управління поточними активами: теоретичні основи та практичне застосування
ОС Бондаренко
Вісник Хмельницького національного університету, 66, 2005
142005
Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання
ОС Бондаренко, МС Гончаренко
Ефективна економіка, 2010
132010
Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises
O Palyvoda, O Karpenko, O Bondarenko, S Bonyar, A Bikfalvi
Problems and perspectives in management, 174-188, 2018
102018
Trends in the functioning of the financial market in the Ukrainian economy
OS Bondarenko
Investytsii: praktyka ta dosvid, 5-9, 2018
92018
Методологічні засади управління фінансами в умовах логістизації економіки
ОС Бондаренко
Облік і фінанси, 50-56, 2016
92016
Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків
ОС Бондаренко
Бізнес Інформ, 241-248, 2014
92014
Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України
ОС Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 5-9, 2018
82018
Обгрунтування сутності логістичної інфраструктури та ролі в управлінні фінансовими потоками підприємств
ОС Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 51-55, 2015
82015
Вдосконалення організації обліку заробітної плати в бюджетних установах
ОС Бондаренко, ТВ Салівон
Ефективна економіка, 2013
82013
Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств
АП Гречан, ОС Бондаренко
Проблеми науки, 2-8, 2008
82008
Реінжиніринг бізнес-процесів
О Бондаренко, Н Заборська
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 11-22, 2014
62014
Сучасні моделі управління виробничими та збутовими запасами
ОС Бондаренко
Економіка та держава, 16-22, 2005
62005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20