Вергунов Віктор Анатолійович
Вергунов Віктор Анатолійович
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна історія України: підручник
ПП Панченко, ВА Шмарчук
Знання, 2000
155*2000
Агробиологические особенности возделывания сои в Украине
ФФ Адамень, ВА Вергунов, ПН Лазер, ИН Вергунова
К.: Аграрна наука, 2006
952006
Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки
ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 10, 2006
732006
Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука 416, 2, 2012
502012
Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві)
ВА Вергунов
Іст.-бібліогр. сер.«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії, 2009
362009
Пшеница: история, морфология, биология, селекция
ВВ Шелепов, НП Чебаков, ВА Вергунов, ВС Кочмарский
Мироновка: Миронов. ин-т пшеницы им. ВН Ремесло, 2009
352009
Сiльськогосподарська дослiдна справа в Українi вiд зародження до академiчного iснування: органiзацiйний аспект ННСГБ НААН
ВА Вергунов
262012
Селекція, насінництво та сортознавство пшениці
ВВ Шелепов, ММ Гаврилюк, МП Чебаков, ОМ Гончар, ВА Вергунов
УААН, Миронівський ін-т пшениці ім. ВМ Ремесла, 2007
262007
Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия, как пример комплексного решения проблемы его устойчивости
АГ Тарарико, ВА Вергунов
Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения»–К.:«Урожай, 175-25, 1993
261993
Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу: підручник
СМ Рижук, ІТ Слюсар, ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 2002
25*2002
Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва/Під редакцією ВА Вергунова
ВА Вергунов, НП Коваленко, ОВ Сайко
К.: Нора-прінт, 1998
241998
Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927)
ВА Вергунов
К.: Аграр. наука, 23-33, 2007
212007
Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина XVIII ст.–1920 рік)
ВА Вергунов
Іст. бібліогр. сер.«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії, 2009
162009
Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок Лісостепу України
ВА Вергунов
К.: Аграрна наука, 2006
162006
К.: Аграр
А особенности возделывания сои в Украине, ФФ Адамень, ...
наука, 2006
142006
Селекцiя, насiнництво та сортознавство пшеницi
ВВ Шелепов, ММ Гаврилюк, МП Чебаков, ОМ Гончар, ВА Вергунов
УААН, Миронiвський iн-т пшеницi iм. ВМ Ремесла; за, 405, 2007
132007
Харківський науковий центр з селекції сільськогосподарських культур: історія та сьогодення
ВА Вергунов, ВП Пертенкова, ВМ Ожерельєва
Наукове видання: ДНСХБ, Ін-т рослинництва ім. ВЯ Юр’єва.–наук. ред. ВВ …, 2007
132007
Українське ґрунтознавство: історія становлення та розвитку у наукових школах, інститутизації і періодизації
ВА Вергунов
Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. пр./[відп. ред. ОЯ …, 2006
132006
Академізація вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи: історико-науковий аналіз (до 75-річчя створення Української академії аграрних наук)
ВА Вергунов
Нариси з історії природознавства і техніки.–2005.–Вип 45, 167-182, 2005
132005
Петр Васильевич Будрин. Ученый-аграрий (1857-1939)
ВА Вергунов, СД Коваленко
Наука, 2004
132004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20