Подписаться
Світлана Криклива
Світлана Криклива
доцент кафедри фармації, ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека
ОА Шевчук, ОО Ткачук, ВВ Шевчук, СД Криклива
Корми і кормовиробництво, 86-90, 2017
282017
Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя
СД Криклива, ОА Шевчук, ЛА Клімас, ЛА Голунова
Вісник Вінницького національного медичного університету, 328-330, 2015
162015
Вивчення лікарських рослин при проведені навчальнопольової практики з ботаніки
СД Криклива
Вісник Вінницького національного медичного університету ім. МІ Пирогова …, 2007
152007
Показники насіннєвої продуктивності редису за дії емістиму С та івіну
НІ Паламарчук, МІ Підгаєвська, АВ Горобець, ТВ Поліщук, ОА Шевчук, ...
Современный научный вестник 3 (9), 068-070, 2017
142017
Фітосозоологічні особливості Вінницької області
СД Криклива, ОА ШЕВЧУК
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
122008
Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів
ОА Шевчук, ЛА Голунова, ОО Ткачук, СД Криклива, СД Крыклывая
Вінниця, 2017
102017
Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів
O Shevchuk, S Kryklyva, V Shevchuk, O Khodanitska, O Tkachuk, ...
ScienceRise: Biological Science, 39-43, 2020
42020
Морфобіологічні особливості однорічних видів роду Trifolium L. в зв'язку з введенням у культуру в центральній частині Правобережного Лісостепу України: дис. на здобуття наук …
СД Криклива
Криклива СВ,-К, 2004
42004
Perspektyvy zastosuvannia syntetychnykh rehuliatoriv rostu inhibitornoho typu u roslynnytstvi ta yikh ekolohichna bezpeka [Prospects for the use of synthetic growth inhibitors …
OA Shevchuk, LA Holunova, OO Tkachuk, VV Shevchuk, SD Kryklyva
Kormy i kormo vyrobnytstvo [Feed and feed production], 86-90, 2017
32017
Морфологічні особливості листків деяких однорічних видів роду Trifolium L., інтродукованих за умов Правобережного Лісостепу 20 України
СД Криклива
Тез. доп. на Міжн. наук.-практ. конф.“Наука і освіта, 34-35, 2004
22004
Correspondence between tree pollen emissions sources and pollen content of the ambient air
L Kremenska, V Rodinkova, O Bobrowska, S Kriklyva, O Toziuk, ...
Aerobiologia 35 (3), 511-521, 2019
12019
ВИБІР ФОРМАТУ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
ЛВ Кременська, СД Криклива, ОА Бобровська
The 5th International scientific and practical conference “World science …, 2021
2021
Species Structure of the Ephemeroids of the Regional Park of Local Importance «Nemyriv Pobuzhia» Near the Village of Hvozdiv
O Shevchuk, S Kryklyva, V Shevchuk, O Khodanitska, O Tkachuk, ...
ScienceRise: Biological Science, 39-43, 2020
2020
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОРФОЛОГІЇ РОСЛИН СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВНМУ
СД Криклива, ОА Бобровська, ЛВ Кременська
BBK 73, 318, 2019
2019
Prospects of the use of synthetic growth regulators of the inhibit type in crop production and their ecological safety
OA Shevchuk, LA Holunova, OO Tkachuk, VV Shevchuk, SD Kryklyva
Feeds and Feed Production, 86-90, 2017
2017
ПОШИРЕННЯ VISCUM ALBUM L. НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ВІННИЦЯ
АВ Любчик, МВ Стопа, ОІ Паламарчук, ІМ Кравчук, ОА Шевчук, ...
News of Science and Education 4 (10), 067-069, 2017
2017
ДИНАМІКА НАРОСТАННЯ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ T iF Li aL a i ТА T iF Li iF Li aL a i ТА T iF Li T iF Li АP T В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО …
СД Криклива, ВД Бугайов, ДБ Рахметов
І КОРМОВИРОБНИЦТВО, 59, 2007
2007
Characteristics of the generative periode of one-year species of Trifolium L. which were introduced in the Ukraine Right-Bank Forest-Steppe
SD Kryklyva
Plant Introduction 20, 101-105, 2003
2003
Інтродукція Trifolium apertum Bobr. в Правобережному Лісостепу України
СД Криклива
Інтродукція рослин, 65-69, 2003
2003
Характеристика генеративного періоду однорічних видів роду Trifolium L., інтродукованих у Правобережному Лісостепу України
СД Криклива
Інтродукція рослин, 101-105, 2003
2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20