Лідія Костирко
Лідія Костирко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2232008
Фінансовий аналіз: Навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1862007
Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
332002
Дiагностика потенцiалу фiнансово-економiчної стiйкостi пiдприємства: монографiя
ЛА Костирко
302008
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ, СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АДАПТАЦІЯ
ЛА Костирко
Ноулідж, 2012
192012
Аналітичний інструмент оцінювання ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємства
ЛА Костирко
Луганськ: Ноулідж, 2011
122011
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ЛА КОСТИРКО, НЮ ВЕЛЕНТЕЙЧИК
102016
Інформаційне забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств [Електронний ресурс]
ЛА Костирко, ЛО Сурженко
Часопис економічних реформ, 85-91, 2011
102011
Формування механізму фінансової стратегії сталого розвитку підприємства
ЛА Костирко
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2004
102004
Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи
ЛА Костирко, НЮ Велентейчик
СНУ ім. В. Даля, 2016
92016
Діагностика фінансової рівноваги господарюючого суб’єкта: оцінка підходів, методи, моделі, вибір рішень
ЛА Костирко
Вісник Східноукраїн ського національного університету ім. В. Даля …, 2008
92008
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства:[монографія]
ЛА Костирко
Х.: Фактор 336, 5, 2008
92008
Формування кредитної політики підприємств в ринкових умовах
ЛА Костирко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 35-43, 2011
82011
Діагностика впливу потенціалу фінансової стійкості на фінансову безпеку підприємств
ЛА Костирко
Часопис економічних реформ, 49-56, 2011
82011
Фiнансовий механiзм сталого розвитку пiдприємств: стратегiчнi орiєнтири, системи забезпечення, адаптацiя: Монографiя
ЛА Костирко
72012
Фінансова діяльність бюджетних установ: навчальний посібник
ЛА Костирко
Луганськ: Ноулідж, 2011
72011
Методичні основи оцінки потенціалу фінансової діяльності підприємства
ЛА Костирко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 22-26, 2009
72009
Дiагностика фiнансово-економiчної стiйкостi пiдприємства
ЛА Костирко
62008
Фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємств: проблеми, інструменти, перспективи
ЛА Костирко, ЕВ Чернодубова
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013
52013
Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів: моногр.
ЛА Костирко
Луганськ, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20