Подписаться
Олена Бескорса
Олена Бескорса
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний университет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ddpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дидактична гра як метод формування германомовної комунікативної компетентності молодших школярів
О Бескорса, Г Павлович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
62016
Компаративний аналіз традиційних та інноваційних тенденцій викладання англійської мови у ВНЗ
О Бескорса
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 62-72, 2018
52018
Система Moodle як засіб організації змішаного навчання практичної фонетики німецької мови
ОС Бескорса
Інформаційні технології і засоби навчання, 86-97, 2017
52017
Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції нової української школи
О Бескорса
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 230-238, 2017
52017
Virtual learning environment MOODLE as a means to organize blended learning in teaching practical phonetics of German language
OS Beskorsa
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 86-97, 2017
42017
Digital learning environment for primary school teachers training
L Havrilova, O Beskorsa
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 50-64, 2019
32019
Systema Moodle yak zasib orhanizatsii zmishanoho navchannia praktychnoi fonetyky nimetskoi movy [Moodle system as a means of organizing blended learning of practical phonetics …
OS Beskorsa
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia—Information Technologies and …, 2017
32017
Зміст та структура інформаційної компетенції вчителя англійської мови в початкових класах
О Бескорса
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
22014
MOOC: платформи професійного саморозвитку майбутніх учителів англійської мови початкової школи
O Beskorsa
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2021
12021
Launching the Digital Learning Portal for Primary School Teacher Training
L Havrilova, O Beskorsa, O Ishutina
2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and …, 2021
12021
УПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТІ» В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
L Havrilova, O Beskorsa, O Ishutina
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 50-61, 2019
12019
IMPLEMENTING DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK FOR FUTURE TEACHERS’PROFESSIONAL DEVELOPMENT
O Beskorsa
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2018
12018
Зміст і шляхи формування англомовної комунікативно-стратегічної компетентності молодших школярів
ОС Бескорса
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 26-33, 2016
12016
Электронное пособие по английскому языку как тренажер для развития лексико-грамматической англоязычной компетенции
ЕС Бескорсая, ИН Лобачёва
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии, 43-48, 2014
12014
Визначення поняття “стиль навчальної діяльності”
О Бескорса
Перший крок у науку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(31 березня 2010 р …, 2010
12010
Навчально-методичне забезпечення формування цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи
ОС Бескорса
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Transmedia educational project as a method of developing music teacher’transmedia competence
L Havrilova, O Beskorsa, V Oriekhova, L Khmarna
Music Education Research, 1-12, 2022
2022
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Л Гаврілова, О Бескорса, О Ішутіна
Перспективи та інновації науки, 2021
2021
УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ПОРТАЛУ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Л Гаврілова, О Бескорса, О Ішутіна
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 12-26, 2021
2021
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ОС Бескорса
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 56-74, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20