Алла Олександрівна Саюн / Alla Sayun
Алла Олександрівна Саюн / Alla Sayun
Київський національний університет технологій та дизайну
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу та аудиту
АО Саюн, ОР Хотькіна
Фінансовий простір, 147-150, 2013
52013
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ FORMING OF REGISTRATION POLICY OF INTANGIBLE ASSETS
АО САюН
Фінансовий простір [Текст]: міжнародний науково-практичний журнал/Черкаський …, 2011
52011
Розробка моделі стратегічного вибору транспо-ртноекспедиційного підприємства
АО Саюн
Формування ринкових відносин в Україні.–Вип 5, 15-17, 2010
42010
Основні напрямки розвитку конкуренції транспортно–експедиційних підприємств на ринку транспортних послуг
АО Саюн
Економіка: проблеми теорії та практики.–Дніпропетровськ: ДНУ, 851-859, 2006
32006
Узагальнена модель функціонування транспортно-експедиційного підприємства в полі ринкових відносин сфери транспортних послуг
АО Саюн
Формування ринкових відносин в Україні.–2006.–Вип 4, 94-98, 2006
32006
Проблеми і перспективи розвитку автоматизації аудиту в Україні
АО Саюн
Вісник Університету банківської справи, 261-265, 2013
22013
Проблеми законодавчо-нормативного регулювання аудиторської діяльності
АО Саюн
ОА Саюн//[Електронний ресурс].–Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal …, 0
2
Особливості формування облікової політики підприємства в сучасних умовах
АО Саюн
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2013
12013
Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства
АО Саюн
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Факторинг як інструмент управління дебіторською заборгованістю
АО Саюн
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2018
2018
Фінансова звітность підприємств дизайн-діяльності в умовах розширення сфери застосування міжнародних стандартів
АО Саюн
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Концептуальні засади інноваційного розвитку закладів вищої освіти
АО Саюн
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності
ММ Матюха, НЙ Радіонова, МО Кардаш, ОО Григоревська, ВГ П’явка, ...
КНУТД, 2017
2017
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЙ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
А Саюн, А Толмачова
Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління …, 2015
2015
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ АУДИТУ
ГМ Лютова, АО Саюн
ББК 65.052 (4Укр), 99, 2015
2015
Управлінський облік
ОО Гончаренко, ТВ Давидюк, АО Саюн, НВ Рогова
Університет банківської справи Національного банку України, 2014
2014
Управлінський облік у системі стратегічного планування
АО Саюн
Фінансовий простір, 198-202, 2014
2014
Управлінський облік вартості компанії
АО Саюн
Торгівля, комерція, підприємництво, 179-181, 2013
2013
Аудит як процедура контролю за станом розрахункових операцій суб’єктів господарської діяльності
АО Саюн
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
2013
Проблемні аспекти переходу бухгалтерського обліку в Україні на міжнародні стандарти
АО САЮН
ББК 65.262 (4Укр) Банківська система України в умовах глобалізації …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20