ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; I Koc; IV Kots; I Coz; IV Kotz; I Cots
ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; I Koc; IV Kots; I Coz; IV Kotz; I Cots
професор; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Машины вибрационного и виброударного действия; 5 раздел; подразд. "Вибробункеры и вибролотки для автоматизации загрузки штучных заготовок"
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат, АА Малярчук, ИВ Коц, ...
Киев : Техніка, 1982
83*1982
Гидропривод машин ударного и вибрационного действия, подраздел 1.1 "Теоретические исследования"
ИБ Матвеев, ИВ Коц
М.: Машиностроение, 1974
48*1974
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин. Монография.
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц
Москва: Машиностроение, 1977
181977
Разработка и исследование клапанов-пульсаторов для гидравлических приводов вибрационных и ударно- вибрационных узлов горных машин
ИВ Коц, IV Kots, ІВ Коц
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe, 1994
141994
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація”
ІВ Коц, ВВ Джеджула, КВ Бауман
Вінниця: ВНТУ, 2010
12*2010
Аналітичне дослідження автоклавних установок з аеродинамічним нагрівом
ІВ Коц, ОП Сліпенька
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2006., С …, 2006
10*2006
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
ІВ Коц, ОВ Березюк
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд …, 2006
82006
Аналітичне дослідження автоклавних установок із аеродинамічним нагрівом
ОП Сліпенька, ІВ Коц
Вісник Хмельницького національного університету, 93, 2006
82006
Нова технологія та устаткування для виготовлення бітумної емульсії
КВ Бауман, АА Борисенко, ІВ Коц
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2008., С. 47–50, 2008
62008
Машины вибрационного и виброударного действия/Искович-Лотоцкий РД, Матвеев ИБ, Крат В
РД Искович-Лотоцкий
Д., Матвеев И. Б, Крат ВА–К.: Техніка, 1982
61982
Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін'єктуванням.
IВ Коц, НП Бадьора
Наукові праці ВНТУ, 2014, 2014
5*2014
Сравнительный анализ методов восстановления и усиления грунтовых массивов несущих основ сооружений
IВ Коц, НП Бадьора
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки, С. 61-64, 2013
5*2013
Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення
ГС Ратушняк, ІВ Коц, ЮС Бікс
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК "Сучасні технології, матеріали і конструкції в …, 2011
52011
Теоретичні засади створення математичної моделі гідроприводу поршневого насоса
ВВ Петрусь, ІВ Коц, ИВ Коц
Хмельницький національний університет, 2006
52006
Експериментальне дослiдження процесу iмпульсного нагнiтання сумiшей в ґрунтовий масив:(Сборник материалов международной научно-практической конференции" Научный потенциал мира")
НП Бадьора, IВ Коц
Научный потенциал мира. Строительство и архитектура 2, 71, 2011
42011
Енергозбереження при автоклавному обробленні будівельних виробів
ОП Сліпенька
ВНТУ, 2007
42007
Аналiтичне дослiдження автоклавних установок iз аеродинамiчним нагрiвом
ОП Слiпенька, IВ Коц
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету., 93, 2006
42006
Підвищення якості самостійної роботи студентів [Електронний ресурс]
ОП Сліпенька, ІВ Коц
ОП Сліпенька, ІВ Коц.– Режим доступу: http://conf. vstu. vinnica. ua/humed …, 2006
4*2006
Математичне моделювання вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів
ІВ Коц, ОВ Березюк, СБ Сторожук
Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих …, 2006
4*2006
Математична модель гідроприводу помпуючого вузла мембранного насоса
ВВ Петрусь, ІВ Коц
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2006
42006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20