ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; I Koць; IV Kots; IV Kotz; I Cots; 科茨·伊凡
ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; I Koць; IV Kots; IV Kotz; I Cots; 科茨·伊凡
професор; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Машины вибрационного и виброударного действия; 5 раздел; подразд. "Вибробункеры и вибролотки для автоматизации загрузки штучных заготовок"
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат, АА Малярчук, ИВ Коц, ...
Киев : Техніка, 1982
86*1982
Гидропривод машин ударного и вибрационного действия, подраздел 1.1 "Теоретические исследования"
ИБ Матвеев, ИВ Коц
М.: Машиностроение, 1974
49*1974
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація”
ІВ Коц, ВВ Джеджула, КВ Бауман
Вінниця: ВНТУ, 2010
21*2010
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин. Монография.
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц
Москва: Машиностроение, 1977
181977
Разработка и исследование клапанов-пульсаторов для гидравлических приводов вибрационных и ударно- вибрационных узлов горных машин
ИВ Коц, IV Kots, ІВ Коц
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe, 1994
141994
Комбіновані способи геліотермообробки бетонних виробів= Combined methods of heat treatment of concrete products using solar energy= Kombіnovanі sposobi gelіotermoobrobki …
ТС Кугаєвська
ПолтНТУ, 2017
102017
Аналітичне дослідження автоклавних установок з аеродинамічним нагрівом
ІВ Коц, ОП Сліпенька
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2006., С …, 2006
10*2006
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
ІВ Коц, ОВ Березюк
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд …, 2006
82006
Використання сонячної енергії для теплової обробки плит бетонних тротуарних= Использование солнечной энергии для тепловой обработки плит бетонных тротуарных= Solar energy …
ТС Кугаєвська, ВП Сопов, ВВ Шульгін
Полтавський національний технічний університет, 2017
62017
Нова технологія та устаткування для виготовлення бітумної емульсії
КВ Бауман, АА Борисенко, ІВ Коц
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2008., С. 47–50, 2008
62008
Машины вибрационного и виброударного действия/Искович-Лотоцкий РД, Матвеев ИБ, Крат В
РД Искович-Лотоцкий
Д., Матвеев И. Б, Крат ВА–К.: Техніка, 1982
61982
Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін'єктуванням.
IВ Коц, НП Бадьора
Наукові праці ВНТУ, 2014, 2014
5*2014
Сравнительный анализ методов восстановления и усиления грунтовых массивов несущих основ сооружений
IВ Коц, НП Бадьора
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки, С. 61-64, 2013
5*2013
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм …
ІВ Коц, ОП Колісник
Вінниця : ВНТУ, 21 с, 2013
5*2013
Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення
ГС Ратушняк, ІВ Коц, ЮС Бікс
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК "Сучасні технології, матеріали і конструкції в …, 2011
52011
Теоретичні засади створення математичної моделі гідроприводу поршневого насоса
ВВ Петрусь, ІВ Коц, ИВ Коц
Хмельницький національний університет, 2006
52006
Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень ін’єкційного закріплення ґрунтових масивів
НП Бадьора, ІВ Коц, NP Badora, IV Kots
Вісник Хмельницького національного університету, С. 46 - 50, C.46-50, 2014
42014
Експериментальне дослiдження процесу iмпульсного нагнiтання сумiшей в ґрунтовий масив:(Сборник материалов международной научно-практической конференции" Научный потенциал мира")
НП Бадьора, IВ Коц
Научный потенциал мира. Строительство и архитектура 2, 71, 2011
42011
Нова технологія та устаткування для виготовлення гідроізоляційних матеріалів на основі бітумних емульсій
ВР Сердюк, КВ Бауман
Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут …, 2009
42009
Кавітаційна установка для приготування бітумних емульсій
КВ Бауман
НТУ" ХПІ", 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20