ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; IV Kots; Ivan Kotz;
ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; IV Kots; Ivan Kotz;
професор; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Машины вибрационного и виброударного действия; 5 раздел; подразд. "Вибробункеры и вибролотки для автоматизации загрузки штучных заготовок"
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат, АА Малярчук, ИВ Коц, ...
Киев : Техніка, 1982
89*1982
Гидропривод машин ударного и вибрационного действия, подраздел 1.1 "Теоретические исследования"
ИБ Матвеев, ИВ Коц
М.: Машиностроение, 1974
52*1974
Системи приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів
ОВ Березюк
Промислова гідравліка і пневматика, 65-72, 2017
212017
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація”
ІВ Коц, ВВ Джеджула, КВ Бауман
Вінниця: ВНТУ, 2010
20*2010
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин. Монография.
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц
Москва: Машиностроение, 1977
201977
В’яжучі з використанням промислових відходів Вінничини
МС Лемешев
Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції" Інформаційні …, 2016
192016
Разработка и исследование клапанов-пульсаторов для гидравлических приводов вибрационных и ударно- вибрационных узлов горных машин
ИВ Коц, IV Kots, ІВ Коц
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe, 1994
131994
Аналітичне дослідження автоклавних установок з аеродинамічним нагрівом
ІВ Коц, ОП Сліпенька
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2006., С …, 2006
10*2006
Комбіновані способи геліотермообробки бетонних виробів= Combined methods of heat treatment of concrete products using solar energy= Kombіnovanі sposobi gelіotermoobrobki …
ТС Кугаєвська
ПолтНТУ, 2017
92017
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
ІВ Коц, ОВ Березюк
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд …, 2006
92006
Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях
О Трифонова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
82015
Машины вибрационного и виброударного действия/Искович-Лотоцкий РД, Матвеев ИБ, Крат В
РД Искович-Лотоцкий
Д., Матвеев И. Б, Крат ВА–К.: Техніка, 1982
81982
Використання сонячної енергії для теплової обробки плит бетонних тротуарних
ТС Кугаєвська, ВП Сопов, ВВ Шульгін
Строительные материалы и изделия, 34-36, 2017
62017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм …
ІВ Коц, ОП Колісник
Вінниця : ВНТУ, 21 с, 2013
6*2013
Дослідження характеру розподілу бокового тиску по висоті прес-форми при пресуванні бетонних сумішей
ЮС Бікс
ВНТУ, 2012
62012
Нова технологія та устаткування для виготовлення бітумної емульсії
КВ Бауман, АА Борисенко, ІВ Коц
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2008., С. 47–50, 2008
62008
Специальная аппаратура управления короткоходовыми возвратно-поступательными и вращательными перемещениями
МЕ Иванов, РД Искович-Лотоцкий, ИВ Коц
М.: НИИМаш, 1982
61982
Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв
ЮА Полєвода
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
52015
Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін'єктуванням.
IВ Коц, НП Бадьора
Наукові праці ВНТУ, 2014, 2014
5*2014
Сравнительный анализ методов восстановления и усиления грунтовых массивов несущих основ сооружений
IВ Коц, НП Бадьора
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки, С. 61-64, 2013
5*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20