Підписатись
Коц Іван Васильович; ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; I Koc;
Коц Іван Васильович; ІВ Коц; Іван Коц; I Kots; Ivan V. Kots; ИВ Коц; I Koc;
професор; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Машины вибрационного и виброударного действия; 5 раздел; подразд. "Вибробункеры и вибролотки для автоматизации загрузки штучных заготовок"
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат, АА Малярчук, ИВ Коц, ...
Киев : Техніка, 1982
90*1982
Гидропривод машин ударного и вибрационного действия, подраздел 1.1 "Теоретические исследования"
ИБ Матвеев, ИВ Коц
М.: Машиностроение, 1974
53*1974
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин. Монография.
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц
Москва: Машиностроение, 1977
211977
Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі комп’ютерної програми PlanExp
ОВ Березюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 23-28, 2016
162016
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
ІВ Коц, ОВ Березюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 146-149, 2006
162006
Визначення параметрів впливу на частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів
ОВ Березюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 154-156, 2011
142011
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація”
ІВ Коц, ВВ Джеджула, КВ Бауман
Вінниця: ВНТУ, 2010
14*2010
Разработка и исследование клапанов-пульсаторов для гидравлических приводов вибрационных и ударно- вибрационных узлов горных машин
ИВ Коц, IV Kots, ІВ Коц
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe, 1994
131994
Комбіновані способи геліотермообробки бетонних виробів= Combined methods of heat treatment of concrete products using solar energy= Kombіnovanі sposobi gelіotermoobrobki …
ТС Кугаєвська
ПолтНТУ, 2017
112017
Динаміка утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області
ОВ Березюк, МС Лемешев
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 37-41, 2021
102021
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Атестація робочих місць за умовами праці” з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей
ОВ Березюк, МС Лемешев
ВНТУ, 2010
102010
Аналітичне дослідження автоклавних установок з аеродинамічним нагрівом
ІВ Коц, ОП Сліпенька
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2006., С …, 2006
10*2006
Машины вибрационного и виброударного действия/Искович-Лотоцкий РД, Матвеев ИБ, Крат В
РД Искович-Лотоцкий
Д., Матвеев И. Б, Крат ВА–К.: Техніка, 1982
91982
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія заготівельних та монтажних робіт” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” всіх форм …
ІВ Коц, ОП Колісник
Вінниця : ВНТУ, 21 с, 2013
8*2013
Стан поводження з твердими побутовими та промисловими відходами в Україні
ОВ Березюк, МС Лемешев
Научные труды SWorld. Вып. 49, т. 1: 69-73., 2017
72017
Використання сонячної енергії для теплової обробки плит бетонних тротуарних= Использование солнечной энергии для тепловой обработки плит бетонных тротуарных= Solar energy …
ТС Кугаєвська, ВП Сопов, ВВ Шульгін
Полтавський національний технічний університет, 2017
72017
Законодавство України у сфері поводження з твердими побутовими відходами
ОВ Березюк, МС Лемешев, ОВ Христич
Materials of the XI International scientific and practical conference …, 2015
72015
Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей: навчальний посібник
МС Лемешев, ОВ Березюк
Вінниця: ВНТУ, 2017
62017
Дослідження характеру розподілу бокового тиску по висоті прес-форми при пресуванні бетонних сумішей
ЮС Бікс
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві 12 (1), 23-28, 2012
62012
Теорія електропривода. Курсове та дипломне проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів
АА Видмиш, СМ Бабій, ВВ Петрусь
ВНТУ, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20