Follow
Олена Миколаївна Литвинова
Олена Миколаївна Литвинова
доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва
Verified email at knau.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий: цели и результаты
БДВ Литвинова Е.Н., Непран А.В.
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 2, 20-25, 2013
19*2013
Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств та конкурентоспроможність продукції
ОМ Литвинова, МФ Даниленко
Економіка АПК, 39-42, 2009
162009
Інновації в управлінні охороною здоров’я–боротьба чи єдність протиріч
О Литвинова
URL: https://www. vz. kiev. ua/innovatsiyi-v-upravlinni-ohoronoyu-zdorov-ya…, 0
14
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, ОВ Олійник, МФ Соловйов, АВ Токар, ...
Xарків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2010
102010
Маркетинг сільськогосподарського виробництва: сучасні аспекти
РМ Шелудько, ЛВ Шелудько, ОМ Литвинова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і…, 2013
32013
Особливості конкуренції на ринку зерна
ОМ Литвинова
Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми…, 0
3
Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури
ОМ Литвинова, АІ Литвинов, ТЮ Білоусько
Харків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2017
22017
Маркетинг iнновацiй в аграрному секторi: специфiка сiльськогосподарських підприємств
ОМ Литвинова
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва, 2017
22017
Розвиток біржового ринку зерна в системі заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
ОМ Литвинова
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва, 2011
22011
Управлiння проектами: навч. посiб. та iн
ОВ Ульянченко
22010
Формування мовленнєвої готовності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання у школі
О Литвинова
Освіта і наука, 2021
12021
Розвиток інституційно-правового середовища ринку зерна як чинник підприємницької активності в аграрному секторі
ОМ Литвинова, АІ Литвинов, ТЮ Білоусько
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2018
12018
Розвиток програмно-цільового методу планування на підприємствах агропромислового комплексу
ОМ Литвинова, ПГ Перерва
12018
Аналіз факторів підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Харківської області
ОМ Литвинова, ВВ Олійник
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 135-143, 2013
12013
Шляхи підвищення ефективності тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Харківської області/НВ Чуйко, OМ Литвинова/Ефективність функціонування сільськогосподарських…
НВ Чуйко
Ключевые слова: Тернопольская область, производство продукции животноводства…, 2013
12013
Формування конкурентоспроможного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах
ОМ Литвинова
ОМ Литвинова, 2008
12008
Розвиток інфраструктури аграрного ринку регіону як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна
ОМ Литвинова
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаева, 2004
12004
Adaptive accounting of production activities of transnational companies under the conditions of globalization
ЛВ Васюренко, ІМ Кукса, А Литвинов, О Литвинова, І Штулер, ...
2020
Зелена логістика в системі заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку в аграрному секторі
АІ Литвинов, ОМ Литвинова
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ Нові часи ставлять перед суспільством нові виклики. Освітянська галузь України на сьогодні не відповідає сучасним…
ГМ Труханенко, ОМ Католіченко, ОМ Литвинова, ОІ Савіна
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ Прикарпатський національний…, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20